Qredits bestaat 5 jaar

Qredits bestaat 5 jaar

01-01-2014 Qredits5 jaar

Hoe Qredits begon

Het begon allemaal in Almelo op 1 januari 2009. Qredits opende haar deuren aan de Wierdensestraat 27 in Almelo. De website ging online, er waren vijf medewerkers om alle kredietaanvragen te verwerken en te beoordelen. Dossiers waren nog niet digitaal, maar stapelde zich langzaam op in het archief. Als gauw kwamen er meer medewerkers bij, want het aantal aanvragen nam snel toe. Er werd hard gewerkt aan de ontwikkeling van systemen en half 2009 was MicroNET beschikbaar, een kredietondersteunend systeem dat in 2010 een Europese Award kreeg. De kredietbehoefte was groot. In het eerste jaar zijn er ruim 500 kredieten verstrekt.

En toen verder

Al snel kwamen er meer medewerkers bij en breidde Qredits verder uit. De behoefte naar grotere kredieten nam toe en in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en de banken besloot Qredits om haar kredietlimiet te verhogen naar 50.000 euro. Ook werd de coachingstak van Qredits verder uitgebreid en kwamen er steeds meer vrijwillige coaches bij die zich wilde inzetten om deze (startende) ondernemers te ondersteunen. Qredits groeide door en in 2012 werd een tweede hoofdvestiging geopend in Amersfoort voor de afdeling coaching en marketing. Ook steeds meer bedrijfsadviseurs vestigde zich in het land op diverse steunpuntlocaties om vandaar uit de ondernemer in alle uithoeken van het land te bezoeken. Qredits had eind 2012 44 medewerkers in dienst en ruim 3.500 klanten.

Het afgelopen jaar

Het jaar 2013 is een belangrijk jaar geweest voor Qredits met daarin de verhoging van de kredietgrens naar 150.000 euro en de bijbehorende introductie van het MKB-krediet op 1 november. Ook is er veel geïnvesteerd in nieuwe funding, zodat we hiermee de continuïteit van Qredits op langere termijn kunnen waarborgen.

We merken dat Qredits voorziet in een groeiende vraag naar bedrijfskredieten. Het aantal aanvragen voor een Microkrediet is met ruim 20% gestegen ten opzichte van 2012. Alleen in november hadden we al 300 aanvragen voor het nieuwe MKB-krediet. Momenteel verwerken we ruim 200 kredietaanvragen per week! Veruit de meeste ondernemers doen het erg goed. Uit onderzoek blijkt dat na twee jaar nog 90% van onze klanten een actief bedrijf heeft en dat ruim 65% volledig inkomen uit het bedrijf heeft. In een tijd van economische crisis is dat een extra goede prestatie!

2013 was ook het jaar van een sterke groei van het aantal verkochte e-learnings en coachingstrajecten. De e-learning Ondernemingsplan Schrijven was onlangs zelfs genomineerd voor de Accenture Innovation Award!

2014

Terugkijkend naar alles wat er is bereikt, zijn we trots op alle prestaties. We willen dit dan ook graag vieren! Daarom zullen er door het hele jaar verschillende activiteiten worden georganiseerd. Op 22 januari zal de eerste workshopavond zijn voor onze klanten uit het Zuiden van Nederland. Deze workshops worden herhaald op 5 andere locaties in Nederland. Hiermee willen we onze klanten inspireren en met elkaar verbinden.

Op 31 januari zullen we de maand feestelijk afsluiten met een jubileumsymposium voor alle belangrijke betrokkenen bij Qredits. H.M. Koningin Máxima zal, als lid van het Nederlands Comité voor Financiering en Ondernemerschap, aanwezig zijn bij het symposium en een key-note speech houden.

Daarnaast zullen we nog een aantal andere leuke activiteiten organiseren en kortingen bieden op onze producten. Houdt onze website en social media daarom goed in de gaten!

Qredits bestaat 5 jaar