Qredits creëert 15.000 banen in Nederland

Qredits creëert 15.000 banen in Nederland

De afgelopen jaren heeft Qredits 15.000 banen gecreëerd in Nederland door (startende) ondernemers te ondersteunen met financiering voor hun bedrijf. Dit komt neer op een stijging van 23% ten opzichte van 2014.

Dit is één van de uitkomsten uit het Social Economic Performance onderzoek dat Qredits jaarlijks uitvoert onder haar klanten om de impact van Microfinanciering in Nederland weer te geven.

In eerste helft 2017 heeft Qredits 35% meer kredieten verstrekt

De groei van het aantal gecreëerde banen zal de komende jaren verder toenemen. De kredietportefeuille van Qredits blijft groeien. Over de eerste zes maanden van 2017 verstrekte Qredits 1.060 nieuwe leningen aan ondernemers voor een totaal bedrag van € 25 miljoen. Dat is een groei van 35% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei betrof vooral het aantal verstrekte microkredieten (tot € 50.000) met bijna 40%. Het aantal aanvragen voor een krediet steeg met 50% als gevolg van de toenemende naamsbekendheid van Qredits en de positieve economische ontwikkelingen.

76% was zonder Qredits - krediet niet gestart

In september 2016 is Qredits, in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht, gestart met een vierjarig promotieonderzoek naar de sociale en economische effecten van Microfinanciering in Nederland. De resultaten van de eerste twee deelonderzoeken - de motieven van gefinancierde startende ondernemers en de toewijzingscriteria van Qredits- zijn inmiddels bekend.

Hieruit blijkt dat 76% van de ondernemers niet had kunnen starten met een eigen bedrijf als ze geen krediet bij Qredits hadden gekregen. Moeilijke toegang tot financiering is dan ook de grootste belemmering voor starters in Nederland om een eigen bedrijf te beginnen. Uit het rapport blijkt ook dat Qredits niet discrimineert op basis van leeftijd en opleiding in tegenstelling tot reguliere financiële instellingen waarbij deze twee factoren zwaar wegen in het toekennen van een krediet.

Lees hier meer uitkomsten van de deelonderzoeken of download het e-book ‘A look at the characteristics of Qredits-entrepreneurs’ met het hele onderzoek.  

Qredits creëert 15.000 banen in Nederland