Cijfers bewijzen: Qredits is sociaal

Cijfers bewijzen: Qredits is sociaal

Almelo, 22 oktober 2019 – Qredits publiceert vandaag haar Sociaal Jaarverslag 2018. De sociale onderneming laat hierin zien wat haar impact is op de maatschappij. Dat Qredits een verschil maakt laten de resultaten zien. Daaruit blijkt opnieuw dat Qredits onder andere een bijdrage levert aan de economie, de werkgelegenheid en aan de vermindering van uitkeringsgerechtigden.

Sociale impact
Qredits heeft een bijzondere positie in de financiële markt. Qredits is geen bank, maar een sociale onderneming zonder winstoogmerk. Ze heeft impact op de maatschappij en dat wordt elk jaar weer opnieuw gemeten bij de klanten.

Werkgelegenheid
Sinds de start van Qredits in 2009 worden er jaarlijks steeds meer kredieten verstrekt. Inmiddels zijn er met 17.000 kredieten,12.000 ondernemers gefinancierd en zij hebben weer 25.000 mensen aan een baan geholpen. Daarmee creëert Qredits werkgelegenheid. Een deel van de ondernemers startte vanuit een uitkeringspositie en is na het verstrekken van het krediet niet meer afhankelijk van deze uitkering, dit scheelde de overheid zo’n 47 miljoen.

Sociale effect
Het sociale effect dat Qredits als sociale kredietverstrekker beoogd, werkt door. Ook op het gebied van werkgelegenheid. 7% van onze klanten heeft mensen met een arbeidsbeperking of uitkering in dienst. En al voor het tweede jaar op rij werkt 19% van de ondernemers met vrijwilligers.     

Overlevers
De survival-rate van bedrijven die door Qredits zijn gefinancierd is 13% hoger dan het landelijk gemiddelde: 87% is na drie jaar nog actief en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We zien dat onze persoonlijke benadering en coaching hieraan heeft bijgedragen.

Qredits: meer dan krediet alleen
Naast de kredieten tot € 250.000,- die de sociale onderneming verstrekt, biedt Qredits ook coaching en tools vanuit de Academy. Door de jaren heen is de poule van vrijwilligers gegroeid tot maar liefst 600 coaches, veelal ervaren en nog actieve ondernemers. Dit heeft als doel om andere ondernemers zo veel mogelijk te ondersteunen bij de opzet en groei van het bedrijf. Want de visie van Qredits is niet om winst te maken, maar om winst te laten maken. Qredits, je sociale kredietverstrekker.

Cijfers bewijzen: Qredits is sociaal