Qredits verhoogt kredietlimiet naar 250.000 euro

Qredits verhoogt kredietlimiet naar 250.000 euro

In juni 2014 werd door het Ministerie van Economische Zaken aangekondigd om te onderzoeken of de kredietlimiet van Qredits kon worden verhoogd tot 250.000 euro, omdat de behoefte aan financiering binnen het midden- en kleinbedrijf nog altijd groot is. Ook premier Rutte gaf tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer in september aan dat het kabinet wil dat de kredietmogelijkheden van Qredits worden verruimd.

De afgelopen periode heeft Qredits dan ook besloten om de verhoging door te voeren, in nauw overleg met de banken en het Ministerie.

Minister Kamp: “Qredits heeft de afgelopen jaren bewezen dat het een goede aanvulling is op de banken. De kredietverhoging naar 250.000 euro geeft bedrijven de mogelijkheid voor extra financiering en draagt bij aan economische groei.”

De verhoging past binnen de missie van Qredits waarin we financiering en coaching aan ondernemers aanbieden die, ondanks goede plannen, niet bij de banken terecht kunnen.

Qredits blijft twee financieringsproducten aanbieden. Het Microkrediet tot 50.000 euro en het MKB-krediet vanaf 50.000 tot 250.000 euro. Binnen het product MKB-krediet onderscheiden we het borgstellingskrediet, het afbouw krediet en het hypothecaire krediet. Vooral voor deze laatste mogelijkheid wordt de maximale looptijd opgerekt naar 20 jaar.

Bekijk het fragment waarin Minister Kamp de kredietverhoging aankondigt in WNL Vandaag de Dag.

Qredits verhoogt kredietlimiet naar 250.000 euro