Qredits verlaagt rentepercentages met 1%

Qredits verlaagt rentepercentages met 1%

In 2016 heeft Qredits voor een totaalbedrag van € 42 miljoen aan zakelijke kredieten verstrekt. Hiermee werden 1.750 startende en bestaande ondernemers gefinancierd. Een groei van 27% ten opzichte van de resultaten in 2015. Deze positieve ontwikkeling was voor Qredits aanleiding om per 1 januari 2017 het rentepercentage voor alle nieuwe Microkredieten en MKB-kredieten met 1% te verlagen.

"Met deze renteverlaging geven we daadwerkelijk invulling aan ons beleid om, indien financieel mogelijk, een deel van ons rendement terug te geven aan ondernemers. Want de doelstelling van Qredits is niet om winst te maken, maar om winst te laten maken!" aldus Elwin Groenevelt, algemeen directeur van Qredits.

"De doelstelling van Qredits is niet om winst te maken,
maar om winst te laten maken"

 

Resultaten 2016

2016 was een succesvol jaar voor Qredits. Het aantal verstrekte Microkredieten (kredieten tot € 50.000) steeg met 10% naar 1.490, goed voor een totaal bedrag van € 30 miljoen. Daarnaast zijn er 105 MKB-kredieten (kredieten van € 50.000 - € 250.000) verstrekt voor een totaal obligo van € 10 miljoen. Het nieuwe Flexibel krediet, geïntroduceerd in juni jl. bleek van grote toegevoegde waarde. 155 ondernemers werden hiermee geholpen, goed voor een totaalbedrag van € 2 miljoen. Dit zogeheten werkkapitaal tot € 25.000 kan flexibel worden opgenomen en biedt de ondernemer ruimte om debiteuren te betalen, voorraden aan te schaffen of om kortlopende kosten te financieren. Een gemiddeld Flexibel krediet is op dit moment € 18.000.

Positieve ontwikkeling

In totaal heeft Qredits het afgelopen jaar € 42 miljoen aan financieringen verstrekt. De organisatie is trots op de significante groei, waardoor per 1 januari 2017 de rente voor nieuwe Micro- en MKB-kredieten met 1% verlaagd kon worden. Een positieve ontwikkeling voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die financiering nodig hebben.

Bekijk ook de veel gestelde vragen rond de renteverlaging.

Over Qredits

Qredits is een private non-profit instelling die ondernemers in Nederland ondersteunt bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf door het aanbieden van kredieten tot € 250.000, coaching en tools. Qredits heeft de afgelopen jaren 8.500 ondernemers gefinancierd voor een totaal bedrag van € 170 miljoen. Na drie jaar is 93% van deze ondernemers nog steeds actief. De organisatie bestaat uit 60 vaste medewerkers en 600 vrijwillige coaches. Daarmee is Qredits na de commerciële banken de grootste kredietverstrekker voor het MKB in Nederland.

Qredits verlaagt rentepercentages met 1%