Qredits verstrekt 1e Achtergestelde lening

Qredits verstrekt 1e Achtergestelde lening

Op 31 oktober 2016 heeft Qredits de eerste Achtergestelde lening verstrekt aan franchisenemers van The Read Shop, gevestigd in Almelo. Qredits is recent gestart met een pilot voor een Achtergestelde leningenfonds voor het Kleinbedrijf. Er is nog niet een soortgelijk fonds in de financieringsmarkt, terwijl er wel slecht gekapitaliseerde bedrijven zijn met een lage solvabiliteit. Deze bedrijven kunnen vaak geen bancaire financiering krijgen om hun doorstart of verdere groei te realiseren. De Achtergestelde lening maakt dit wel mogelijk.

Oplossing voor geen eigen geld

Slecht gekapitaliseerde bedrijven krijgen moeilijk financiering voor de doorstart of verdere groei van hun bedrijf, omdat zij zelf niet veel of helemaal geen eigen geld kunnen inbrengen bij een bank. Een Achtergestelde lening biedt voor die ondernemers een oplossing.

De Achtergestelde lening wordt in de bancaire wereld gezien als een verkapt stukje eigen vermogen. Daarmee wordt het risico van de verstrekking van de extra lening voor de bank kleiner. Daarnaast zorgt het verlaat aflossen van deze lening voor minder druk op de cashflow, waardoor de ondernemer zich kan richten op het ondernemen en vervolgens op het aflossen.


Pilot

Deze extra financieringsoplossing van Qredits voor ondernemers wordt momenteel in een pilot uitgevoerd in samenwerking met de Rabobank en Flynth adviseurs en accountants. Daarbij wordt door Qredits een Achtergestelde lening aangeboden aan ondernemers die bij de Rabobank of Qredits een extra lening willen ontvangen. In die trajecten verzorgt Flynth een aanvullend onderzoek waarin de kwaliteit van de ondernemer en onderneming op een aantal aspecten wordt beoordeeld.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Een kleinbedrijf dat financieel in zwaar weer heeft gezeten, kan vaak moeilijk financiering krijgen voor de doorstart of het op orde brengen van hun bedrijf. Met deze door Qredits geïntroduceerde financieringsvorm, komt risicodragend vermogen ook voor het kleinbedrijf beschikbaar. Dit is niet alleen goed voor de bedrijven zelf, maar ook voor de toeleveranciers en het personeel. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken deze pilot financieel mogelijk gemaakt.”

Bij Qredits kan de ondernemer een Achtergestelde lening aanvragen van minimaal €100.000 en maximaal € 250.000. De looptijd is maximaal tien jaar. Vervroegd aflossen kan in bepaalde gevallen en de ondernemer heeft de mogelijkheid voor een aflossingsvrije periode.

Qredits

Qredits is een private non-profit organisatie die ondernemers in Nederland ondersteunt bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf door het aanbieden van kredieten tot € 250.000, coaching en tools. Qredits heeft de afgelopen jaren 8.000 ondernemers gefinancierd voor een totaal bedrag van 170 miljoen euro. Na drie jaar is 93% van deze ondernemers nog steeds actief. De organisatie bestaat uit 55 vaste medewerkers en 650 vrijwillige coaches. Daarmee is Qredits na de commerciële banken de grootste kredietverstrekker voor het MKB in Nederland.

Qredits verstrekt 1e Achtergestelde lening