Qredits verstrekt hypothecaire kredieten

Qredits verstrekt hypothecaire kredieten

Het hypothecaire krediet is een nieuw financieringsproduct voor ondernemers. Het betreft een financiering voor de aankoop van een bedrijfspand of woon-/winkelpand. De looptijd van dit krediet is maximaal 20 jaar. Het rentetarief staat maximaal 10 jaar vast en bedraagt  7,75% of 8,75%, afhankelijk van de dekkingswaarde van het onderliggende onroerend goed. 

Het nieuwe financieringsproduct blijkt aan een duidelijke behoefte te voldoen. Na de kredietverhoging naar € 250.000 per 1 januari 2015 ontving Qredits vele aanvragen voor de aankoop van een bedrijfspand of woon-/winkelpand. Daarnaast worden vaker MKB-kredieten verstrekt op basis van een hypotheek op het woonhuis of bedrijfspand. Het hypothecaire krediet biedt hiervoor de juiste voorwaarden.

De renteverlaging naar 7,75% past in de strategie van Qredits om de rente op haar leningen zo laag mogelijk te houden. Indien het kredietrisico lager is zal dit één-op-één worden doorvertaald in een lagere rente. Dit is passend bij het non-profit karakter van Qredits.

Meer informatie over het hypothecaire krediet

Qredits verstrekt hypothecaire kredieten