Qredits verstrekt microkredieten

31-01-2009

Qredits richt zich op kleine ondernemers die de bank te riskant en te bewerkelijk vindt. Kleine ondernemers en starters kunnen vanaf deze week geld lenen bij Qredits. Dit samenwerkingsverband van banken en het ministerie van Economische Zaken verstrekt kredieten to 35 duizend euro. ‘Banken vinden dit geen interessant marktsegment’, zegt Elwin Groenevelt (39), directeur van Qredits.

Waarom kunnen banken deze kredieten niet verlenen?

‘Voor banken zijn de kosten van het beoordelen van de bedrijfsplannen en het screenen van de ondernemers te hoog in vergelijking met de opbrengsten. Bovendien vinden ze de risico’s te hoog.

Op wat voor soort ondernemers richt Qredits zich?

‘We zijn er niet om een advocaat aan een lening te helpen. We geven leningen aan ondernemers die niet voldoen aan de criteria van de bank. We verwachten veel aanvragen van mensen die door een coach van de gemeente worden begeleid bij het opzetten van een bedrijfje. Die coach helpt bijvoorbeeld bij het opstellen van een ondernemingsplan. Verder zullen banken ondernemers die niet voldoen aan hun criteria naar ons doorsturen. Banken hoeven dan geen nee te verkopen, maar kunnen iemand toch verder helpen.’

Waar kunnen die ondernemers terecht?

‘Onze vijf adviseurs hebben kantoren in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Almelo. We zoeken nog naar een vestigingsplaats in het zuiden van het land. Die adviseurs blijven de klant ook bijstaan nadat de lening is verstrekt. Bij een bank krijg je pas een accountmanager als je ten minste anderhalve ton leent. Als het nodig is, schakelen we ook adviseurs van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf in.’

Hoeveel aanvragen verwacht u?

‘Zonder enige publiciteit kwamen er afgelopen week al 35 aanvragen binnen. We hebben bijvoorbeeld al leningen verstrekt aan een schildersbedrijf in het Friese Jirnsum, een Turkse kleermaker in Putten en een ict-consultant. We verwachten dit jaar vijfhonderd leningen af te sluiten. Dat aantal stijgt volgend jaar naar duizend. We gaan ervan uit dat we ongeveer de helft van de aanvragen zullen toekennen. Gemiddeld lenen we 10 duizend euro per keer uit.’

Hoeveel moeten de leners betalen?

‘ Het rentetarief is nu 9 procent. Dat is misschien iets duurder dan bij de bank, maar voor dat geld krijgt de ondernemer veel meer begeleiding. Hierdoor zal het percentage ondernemers dat failliet gaat volgens ons veel lager zijn dan gebruikelijk. We verwachten dat 2,5 procent in de problemen komt. Bij starters die niet worden begeleid, ligt dat percentage hoger: een op de drie redt het niet.’

Wanneer draait Qredits quitte?

‘We hopen over twee jaar ons zelf te kunnen bedruipen. ABN Amro, Fortis, Rabobank en ING hebben gezamenlijk 1,2 miljoen euro in Qredits gestoken. Daarnaast leent Economische Zaken ons 15 miljoen euro uit. Dat geld kunnen wij uitlenen aan de ondernemers.’

(bron: de Volkskrant)

Qredits verstrekt microkredieten