Code of Good Conduct

Code of Good Conduct

22-12-2016 MFIEIF

Op 22 december 2016 heeft Qredits als eerste microfinancieringsorganisatie in Europa de 'Certificate of Award' ontvangen van de European Code of Good Conduct for Microcredit Provision.

De Code of Good Conduct (CoGC) is een initiatief van de Europese Commissie en bevat meer dan 170 clausules op het gebied van customer relations, governance, reporting standards, riskmanagement en compliance waar iedere microfinancieringsorganisatie (MFI) aan moet voldoen. Naleving van de code is ook een vereiste om aanspraak te kunnen maken op garanties en ondersteuning vanuit het Europese Investeringsfonds (EIF), een belangrijk instrument voor microkredietverstrekkers.

Samen met andere MFIs, banken, toezichthouders en financiers was Qredits actief betrokken bij het ontwerpen van de Code en werd zij hier als eerste op beoordeeld door een onafhankelijke rating agency.

Qredits is erg trots op deze erkenning wat nogmaals laat zien hoeveel er in korte tijd is bereikt. Qredits is met recht een best practice in Europa!

European Code of Good Conduct for Microcredit Provision

Code of Good Conduct