Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

Er komt een garantie van 100 miljoen euro voor Qredits beschikbaar om de benodigde financiering aan te kunnen trekken.

De verruimingen houden het volgende in:

  • Het verhogen van de kredietlimiet: Qredits heeft inmiddels ervaring opgedaan in zakelijke kredietverlening tot 150.000 euro met de producten Microkrediet (tot 50.000 euro) en MKB-krediet (tot 150.000 euro). Momenteel wordt met Qredits en de banken gesproken over een verruiming van de kredietlimiet van Qredits naar 250.000 euro. Op deze manier kan Qredits nog beter voorzien in passende financiering aan startende & bestaande ondernemers, die door banken zijn door- of afgewezen.
  • Het verstrekken van werkkapitaal: een belangrijk deel van de financieringsbehoefte van het MKB wordt ingevuld via rekening-courantkrediet. Qredits verstrekt nu alleen nog maar leningen. Onderzocht wordt op welke wijze Qredits in de loop van 2015 ook rekening-courantkrediet kan verstrekken.

Premier Rutte:

"Tegelijkertijd worden de financieringsmogelijkheden van Qredits
— dat is voor de kleine startende mkb-ondernemers —
verruimd en ook de rekening-courant en hogere bedragen
komen daarvoor in aanmerking. Er komt een garantie van 100 miljoen euro
om de benodigde financiering aan te kunnen trekken."

Algemene beschouwingen