Samenwerking Qredits & Accountantskantoor Extendum

Samenwerking Qredits & Accountantskantoor Extendum

Extendum is in Nederland een kennis- en adviescentrum voor meer dan 600 accountantskantoren met een klantenkring in het Midden- en Kleinbedrijf. Zij ondersteunen de aangesloten kantoren door enerzijds de aanvraagprocessen bij de traditionele financiers efficiënt te laten verlopen en anderzijds door contacten te leggen met nieuwe alternatieve financieringsbronnen. In dit kader zijn zij de samenwerking met Qredits aangegaan om de aangesloten kantoren beter te informeren over de financieringsmogelijkheden.

De samenwerking met Qredits betekent concreet dat:

  1. Extendum perfect op de hoogte is van de noodzakelijke informatie voor een aanvraag.
  2. Qredits op verzoek workshops gaat houden voor aangesloten accountantskantoren.
  3. Extendum zeer korte lijnen onderhoudt met de bedrijfsadviseurs van Qredits.
  4. Financieringsaanvragen van aangesloten kantoren via een speciale Extendum pagina op de website van Qredits binnenkomen, zodat Qredits de juiste terugkoppeling kan verzorgen aan Extendum.

 

Samenwerking Qredits & Accountantskantoor Extendum