Servicedesk voor ondernemende zzp’ers

Servicedesk voor ondernemende zzp’ers

De ruim 800.000 zzp’ers in Nederland willen in alle vrijheid kunnen ondernemen. Meer nog dan ondernemers mét personeel, heeft de zelfstandige behoefte aan snel vindbare en toegankelijke informatie over al zijn ondernemersvraagstukken. De versnippering rondom zzp-initiatieven maakt het voor menig zzp’er echter een onbegonnen taak om eenvoudig en helder antwoord te krijgen op die vragen. De ZZP Servicedesk lost dit in één keer op; een centraal punt waar alle facetten van het ondernemerschap aan bod komen en waar ondersteuning wordt geboden aan zzp’ers om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Groeiende doelgroep

De initiatiefnemers hebben in de afgelopen maanden via gesprekken met talloze zzp’ers achterhaald waar hun specifieke behoeftes liggen en dit gebruikt bij de ontwikkeling van de ZZP Servicedesk. ZZP’ers zijn onmisbaar in de huidige arbeidsmarkt, de doelgroep is groeiend en heeft behoefte aan transparantie ook waar het zzp-initiatieven betreft. Specifieke vraagstukken vanaf de start van de onderneming tot aan de doorgroei tot senior zzp’er komen aan bod.

Een krachtig werkende Servicedesk vereist een brede samenwerking tussen partijen die het zelfstandig ondernemerschap omarmen. De ZZP Servicedesk is dan ook een initiatief van PZO, in lijn met haar samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland, en de MKB Servicedesk in samenwerking met onder andere KPN, Microsoft en Exact.

Lees verder op PZO-ZZP.nl

Of ga direct naar: zzpservicedesk.nl

Servicedesk voor ondernemende zzp’ers