Stand van zaken

Stand van zaken

Uit onderzoek onder de klanten van Qredits (zie ook paragraaf Monitoring) blijkt dat na 1 jaar nog 90% van de startende ondernemers een actief bedrijf heeft. Na 3 jaar is dat nog meer dan 75%. De slagingskansen van Qredits-klanten zijn dus meer dan gemiddeld. Uit recent gepubliceerd onderzoek van ING blijkt dat na 1 jaar ruim 30% van de starters stopt; na 3 jaar is nog maar 40% van de starters actief.

Online campagne
Ben jij Qredits al tegengekomen online? Dat kan goed, want de online campagne is al een paar weken geleden gestart. Op ruim 100 websites, zoals NU.nl, Weeronline.nl en Youtube,  is de banner "Begin je bedrijf in 3 stappen"  te vinden. Het aantal bezoekers naar de Qredits website is gemiddeld 1500 per dag.

Monitoring
Qredits heeft een maatschappelijke doelstelling en ondersteunt ondernemers vanuit deze doelstelling. Om inzicht te krijgen welk maatschappelijk effect Qredits bereikt kijken we naar de ontwikkeling van onze klanten. Dat betekent dat het van belang is om bij te houden hoe onze klanten zich ontwikkelen; of de ondernemingen nog actief zijn, of ze groeien, of men voldoende inkomsten heeft uit de eigen onderneming en of men personeel in dienst heeft. Om dit te kunnen meten zijn  we bezig met het ontwikkelen van een model. Dit model noemen we de Social Performance Indicator. Een indicator die aangeeft wat de maatschappelijk toegevoegde waarde van Qredits is. Door het sturen van een jaarlijkse vragenlijst meet Qredits hoe het met haar klanten gaat en hoe zij zich hebben ontwikkeld sinds ze klant zijn. Dit jaar verwachten we een eerste resultaat te kunnen rapporteren.

Coaching
Dagelijks starten er nieuwe coachingstrajecten met startende ondernemers. Het is mooi om te zien dat mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ondersteunen en dat Qredits deze verbinding kan zijn. Achter de schermen zijn wij nog steeds hard aan het werk om de coachingstrajecten administratief goed in te richten en te monitoren.

 

Stand van zaken