Succes Qredits tot ver over de grenzen

20-04-2010

Onder de genomineerden bevinden zich nog vier uit andere Europese landen afkomstige organisaties voor microfinanciering. De winnaar wordt eind juni tijdens een internationaal congres in Londen bekend gemaakt en ontvangt vijftigduizend euro. De amper één jaar ouder organisatie met haar hoofdvestiging in Almelo aan de Wierdensestraat blijkt een schot in de roos en biedt uitkomst voor talloze vaak kleine ondernemers zowel startende als bestaande.

Groenevelt: “We krijgen gemiddeld twintig aanvragen per dag binnen waarvan uiteindelijk een derde wordt toegekend”. Vanuit negen nevenvestigingen over het hele land verspreid worden kredietverzoeken tot maximaal 35.000 euro beoordeeld. De client wordt thuis bezocht om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in diens achtergronden hetgeen een belangrijke rol speelt bij de uiteindelijke beslissing. “De thuissituatie en bijvoorbeeld een gesprek met de partner levert cruciale informatie op”. Met deze aanpak maar ook met korte beslislijnen onderscheidt Qredits zich van de grootbanken die dit niet doen en bovendien weinig heil zien in het verstrekken van relatief kleine kredieten omdat het rendement voor hen hierop te verwaarlozen is. “Uiteraard moetn de kosten van ons bedrijf wel verdien worden maar winst maken telt bij ons niet”.

Begin vorig jaar ging Qredits van start met vijf medewerkers en een fonds van vijftien miljoen euro dat opgebracht was door het ministerie van economische zaken en de Rabobank, ABN amro en de ING Bank. Een vorm van samenwerking die internationaal gezien zeer bijzonder is. Thans staan 26 mensen op de loonlijst en zijn de plannen vergevorderd om uiterlijk eind volgend jaar helemaal op eigen benen te staan. Verwacht wordt dat het beschikbare kapitaal over 2011 ruim 55 miljoen zal zijn waarvan 48 miljoen gefinancierd wordt door banken en Europese fondsen en het restant uit aflossingen van cliënten.

Succes Qredits tot ver over de grenzen