Terugblik 2013

Terugblik 2013

20-12-2013 TerugblikMKBKrediet

MKB-krediet
We kunnen al terugkijken op een geweldig jaar waarin veel mijlpalen zijn behaald, zoals de verhoging van de kredietgrens naar 150.000 euro en de bijbehorende introductie van het MKB-krediet op 1 november. Op 18 november is het eerste MKB-krediet uitgereikt door Minister Kamp aan dierenarts Yvet Hurks.
Het afgelopen jaar is ook veel geïnvesteerd in nieuwe funding, zodat we hiermee de continuïteit van Qredits op langere termijn kunnen waarborgen. De nieuwe lening van 30mln euro van MinEZ, zoals aangekondigd op Prinsjesdag 2013, is in november afgesloten. Daarnaast zitten we in de laatste fase van de gesprekken met banken en verzekeraars voor twee nieuwe leningen van in totaal 45mln euro.

Kernwaarden
In 2013 hebben we onze kernwaarden vastgesteld. De kernwaarden zijn: Verbinden, Persoonlijk, Sociaal en Zakelijk. Deze kernwaarden komen in alle facetten van Qredits terug. De manier waarop we klanten en coaches VERBINDEN, de PERSOONLIJKE benadering richting klanten, onze SOCIALE betrokkenheid bij het wel-en-wee van onze klanten en de ZAKELIJKE professionaliteit van ons kredietbedrijf. Klik hier voor meer informatie over de kernwaarden.

Kredieten
We merken dat Qredits voorziet in een groeiende vraag naar bedrijfskredieten. Het aantal aanvragen voor een Microkrediet is met ruim 20% gestegen ten opzichte van 2012. Alleen in november hadden we al 300 aanvragen voor het nieuwe MKB-krediet. Momenteel verwerken we ruim 200 kredietaanvragen per week!
In 2013 is er voor 17mln euro aan nieuwe Microkredieten verstrekt (in totaal sinds de start van Qredits 75mln euro). Veruit de meeste ondernemers doen het erg goed. Uit onderzoek blijkt dat na twee jaar nog 90% van onze klanten een actief bedrijf heeft en dat ruim 65% volledig inkomen uit het bedrijf heeft. In een tijd van economische crisis is dat een extra goede prestatie! Het is ook te danken aan de inzet van honderden coaches, die als vrijwilliger heel wat uren beschikbaar stellen om ondernemers te begeleiden en een ‘steuntje in de rug’ te geven.

E-learnings
2013 was ook het jaar van een sterke groei van het aantal verkochte e-learnings (1.250 stuks) en coachingstrajecten. De e-learning Ondernemingsplan Schrijven was onlangs zelfs genomineerd voor de Accenture Innovation Award!
Samen met diverse scholen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs zijn pilots opgezet voor het gebruik van de e-learning door studenten. We willen op deze manier studenten al vroeg kennis laten maken met ondernemerschap.
Tenslotte is in november een overeenkomst gesloten met J.P.Morgan Foundation voor de verdere ontwikkeling van onze online-tools. 

Al met al genoeg reden om dankbaar terug te kijken op 2013. We zien uit naar volgend jaar! Namens onze 46 medewerkers wens ik u goede feestdagen toe!

Elwin Groenevelt
Algemeen Directeur Qredits

Terugblik 2013