Vertrouwen ondernemers neemt toe ondanks SNS

Vertrouwen ondernemers neemt toe ondanks SNS

De verwachtingsindex voor het algemeen zakenklimaat laat in januari een licht herstel zien. Voor het eerst sinds augustus 2012 is er meer evenwicht tussen ondernemers die positief zijn over het komende halfjaar (24 procent) en die met een negatief oordeel (28 procent). Eind vorig jaar was die verhouding nog 23 om 33 procent.

De effecten van het SNS-debacle zijn nog niet in volle omvang meegenomen. Voordat de bank in staatshanden kwam, had al de helft van de ruim 1100 ondervraagde ondernemers aan de enquête meegewerkt. Mensen die na de nationalisatie hun antwoord gaven, verwachtten meer bezuinigingen.

Bron: Trouw.nl

Vertrouwen ondernemers neemt toe ondanks SNS