Internationale partners

Op internationaal vlak heeft Qredits samenwerkingsverbanden afgesloten met de volgende partner organisaties:

Qredits is lid van het European Microfinance Network (EMN), de belangrijkste Europese netwerkorganisatie voor microfinancieringsinstellingen. Het EMN vertegenwoordigt de belangen van haar leden op Europees niveau en lobbyt voor goede Europese wet- en regelgeving teneinde een stabiele markt te creëren voor microfinanciering.

De J.P. Morgan Chase Foundation richt haar filantropische initiatieven voornamelijk op economische ontwikkeling, financiële onafhankelijkheid en het verruimen van kansen op de arbeidsmarkt. In het kader van dit programma ontving Qredits in 2013 een donatie om het aanbod van e-learnings en persoonlijke coaching voor ondernemers uit te breiden en dus zo de kansen voor een succesvolle start te verbeteren.

Qredits is sinds 2013 lid van Youth Business International (YBI), een liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk die in 2000 is opgericht door Z.K.H. Prins Charles. Het doel van deze organisatie is het bestrijden van jeugdwerkeloosheid in de leeftijdscategorie van 18-35 jaar en het bevorderen van ondernemerschap d.m.v. het verstrekken van leningen, coaching, en training. Deze doelstelling sluit nauw aan bij de visie van Qredits.

Internationale partners