Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Leuk dat je interesse hebt in Qredits! Als je een leuke vacature ziet, kun je direct solliciteren. Zodra we je sollicitatie ontvangen hebben start de sollicitatieprocedure. Hier vertellen we je hoe die verloopt.

De sollicitatieprocedure

Na ontvangst van jouw cv en motivatiebrief krijg je binnen twee weken - na het verlopen van de inzendtermijn - een reactie van ons;

  • Als we – na het lezen van je motivatie en cv – vinden dat je geschikt bent voor de functie nodigen we je uit voor een eerste gesprek.
  • Zijn we positief, dan volgt er uiteraard een vervolggesprek.
  • Een assessment kan onderdeel uitmaken van onze procedure.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Het is mogelijk dat we je tijdens de sollicitatieprocedure vragen om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst richt zich op twee aspecten van je persoonlijkheid in relatie tot werk: je beweegredenen en je perceptie van je eigen gedrag. Met de resultaten van de test en de bespreking daarvan leggen we een verband tussen een aantal kerncompetenties die van belang zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie. Je krijgt tijdens de procedure alle informatie per mail.

Capaciteitentest

In sommige gevallen maakt een capaciteitentest ook onderdeel uit van onze procedure. Bij deze test meten we onder andere je vaardigheden, ontwikkelmogelijkheden en je redeneervermogen. De capaciteitentest kun je thuis vanaf je computer maken.

Screening

Wij hechten veel waarde aan onze  identiteit. Die identiteit wordt voor een groot deel bepaald door onze medewerkers en de wijze waarop zij invulling geven aan hun functie. Om de betrouwbaarheid en integriteit van nieuwe medewerkers te toetsen voert Qredits een pre-employment screening uit. Hieronder beschrijven we de verschillende onderdelen.

  • Om bij ons in dienst te komen moet je in bezit zijn van een origineel en geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). Daarom controleren we tijdens het indiensttredingsproces je paspoort of ID-kaart en maken we hier een digitale kopie van.
  • Als de procedure wordt vervolgd kunnen we besluiten om een referentiecheck uit te voeren bij de vorige werkgever(s) en eventueel een controle te doen op originele diploma’s.
  • Als we besluiten om in principe met elkaar verder te gaan, dan volgt een veiligheidsscreening. Bij deze screening worden - naast openbare bronnen - ook incidentenwaarschuwingssystemen voor financiële instellingen geraadpleegd. Deze screening vindt plaats binnen de kaders van de privacywetgeving.
  • Tenslotte sturen wij je na ondertekening van de arbeidsovereenkomst per e-mail de uitnodiging om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. Je krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op jouw naam hebt staan. Binnen 6 weken na je indiensttreding moet je het formulier bij ons inleveren. Wanneer je geen VOG kunt overhandigen, kun je niet bij Qredits werken.
Sollicitatieprocedure