Beleidsadviseur Social Impact & Subsidies

Beleidsadviseur Social Impact & Subsidies

We hebben al impact op de maatschappij én mogen gelukkig ook al gebruik maken van subsidies om ondernemerschap te bevorderen. Maar voor het behouden en uitbouwen ervan, het opstellen van een plan voor 2020 en het begeleiden van het onderzoek naar onze sociale impact… daarvoor zijn we op zoek naar een nieuwe collega!

Algemene doelstelling

De beleidsadviseur ondersteunt de directie bij het vormgeven en uitwerken van strategische beleidsbeslissingen op het gebied van Social Impact. In dat kader onderhoudt de beleidsadviseur het Social Economic Performance Programma van Qredits en coördineert de dataverzameling onder bestaande klanten. Op basis van deze data worden periodiek voortgangsrapportages gemaakt over de Sociale en Economische impact van Qredits op de klanten (micro) en de Nederlandse economie (macro). Dit resulteert tevens in een jaarlijks Sociaal Jaarverslag.

De beleidsadviseur is medeverantwoordelijk voor betrouwbare dataverzameling en rapportages en betrokken bij de begeleiding en output van externe onderzoeken door studenten en onderzoeksbureaus.

De beleidsadviseur heeft een proactieve en externe drive. Hij/zij is alert op interessante samenwerkingsverband die passen binnen de missie en visie van Qredits en actief op zoek naar relevante nationale en internationale subsidies voor Qredits. Te denken valt aan subsidies via Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling, European Social Fund, European Investment Fund, Europese Commissie, nationale ministeries en nationale & internationale foundations.

Resultaatgebieden

De beleidsadviseur heeft de volgende resultaatgebieden:

 • Het voorbereiden van en input leveren aan strategische beleidsbeslissingen van Qredits op gebied van Social Impact.
 • Is verantwoordelijk voor het Social Performance Programma van Qredits
 • Is verantwoordelijk voor de dataverzameling door middel van het ontwikkelen en uitsturen van vragenlijsten.
 • Doet de follow-up van de verzamelde data onder bestaande klanten van Qredits.
 • Schrijft periodiek voortgangsverslagen over de sociaal economische impact van Qredits. Dit resulteert jaarlijks in het Sociaal Jaarverslag van Qredits.
 • Coördineert onderzoeken van studenten vanuit Hogescholen & Universiteiten op het gebied van Social Performance en onderzoeksbureaus.
 • Is verantwoordelijk voor kwalitatief goede dataverzameling en in staat om deze data om te zetten in diverse leesbare rapportages.
 • Zoekt actief naar relevante nationale en internationale subsidies of funding bij zowel nationale en Europese fondsen en goede doelen instellingen. Zorgt voor de aanvraag, juiste besteding en correcte afwikkeling.
 • Zoekt naar nieuwe samenwerkingsverbanden die passen binnen de missie & visie van Qredits en onderhoudt deze.

Kritische prestatie indicatoren

 • Proactieve bijdrage teneinde de sociaal maatschappelijke impact van Qredits (‘Social Performance’) te meten en te rapporteren.
 • Samenstellen van jaarlijks Sociaal Jaarverslag van Qredits.
 • Coördineren van het proces van dataverzameling en oppakken/coördineren van vragen & opmerkingen van klanten.
 • Adequate begeleiding van onderzoeken van universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus.
 • Vraagt jaarlijks relevante subsidies aan bij nationale en Europese fondsen teneinde de organisatie van Qredits te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen en/of de nationale en internationale groei van Qredits te stimuleren.
 • Vergroot het netwerk van samenwerkingsverbanden tussen Qredits en relevante organisaties.

Vereiste kennis en ervaring

 • Academisch of HBO werk- en denkniveau.
 • Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal.
 • Goede computervaardigheden waaronder SPSS en Excel
 • Statistische vaardigheden
 • 5 jaar werkervaring als beleidsmedewerker
 • Kennis van Clicktools en/of Salesforce is een pré

Kerncompetenties

 • Zelfstandigheid: In staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven.
 • Resultaatgerichtheid: Gedreven zijn concrete doelen en resultaten te bereiken.
 • Initiatief: In staat zijn om zaken te initiëren en uit zichzelf doelmatig actie te kunnen ondernemen.
 • Plannen en Organiseren: In staat zijn om activiteiten en werkzaamheden te plannen en te organiseren.
 • Samenwerking: Samen met anderen op constructieve wijze aangaan en onderhouden van relaties.

Interesse?

Solliciteer dan naar deze functie door een mail te sturen, voorzien van een korte motivatie en je CV, naar b.gerrits@qredits.nl t.a.v. Bianca Gerrits.

Beleidsadviseur Social Impact & Subsidies