Wat is microfinanciering?

Wat is microfinanciering?

Microfinanciering staat voor de combinatie van op de (startende) ondernemer gerichte coaching en kredieten.

Het doel van microfinanciering is het stimuleren van de kredietverlening aan kleinbedrijven, zodat zij hun bedrijf kunnen opzetten en kunnen groeien. Microfinanciering is beschikbaar voor zowel startende als bestaande ondernemers die niet over voldoende middelen beschikken of te weinig zekerheid bieden voor een krediet bij een reguliere bank.

Voor kleine en startende ondernemers

Microfinanciering kenmerkt zich door de combinatie van begeleiding en financiering en focus op een doelgroep die geen of moeilijk toegang heeft tot reguliere financiering van banken. Sinds de economische crisis is het voor kleine en/of startende ondernemers niet gemakkelijker geworden om een krediet toegewezen te krijgen. De overheid helpt deze groep ondernemers door extra in microfinanciering te investeren.

Qredits: onafhankelijke landelijke organisatie

De microkredieten worden uiteindelijk toegewezen door Qredits. Wij zijn een onafhankelijke landelijke organisatie zonder winstoogmerk. We bieden los of gecombineerd kredieten en coaching aan. Ondernemers kunnen bij ons terecht voor kredieten tot €250.000, fysieke coaching door één van de honderden vrijwillige coaches en voor (online) hulpmiddelen zoals een gratis ondernemingsplansjabloon of verschillende e-learnings. Alle producten en diensten zijn ontwikkelend op basis van de vraag en behoefte van de ondernemer.

Het succes van Qredits

In Nederland is Qredits de enige aanbieder op het gebied van microfinanciering. Qredits is in 2009 opgericht naar aanleiding van inspanningen van De Raad voor Microfinanciering, Ministeries van Economische en Sociale Zaken en de grootbanken. Dit alles met als doel om startende en bestaande ondernemers te helpen bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Qredits heeft de afgelopen jaren 10.000 ondernemers gefinancieerd voor een totaal bedrag van ruim 200 miljoen euro (actuele cijfers worden dagelijks op de homepage bijgewerkt). Na 3 jaar is 93% van de ondernemers nog steeds actief. In totaal bestaat de organisatie van Qredits uit 60 vaste medewerkers en maar liefst 600 vrijwillige coaches. Daarmee is Qredits na commerciële banken de grootste kredietversterker voor het MKB in Nederland.

Wil jij ook een krediet aanvragen? Lees meer over kredieten op onze website.

Wat is microfinanciering?