Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Hoe hoog is het rentepercentage bij Qredits?

  Qredits streeft er naar om het rentepercentage van de lening marktconform te houden. Daarvoor worden regelmatig de rentepercentages voor startersleningen en bedrijfskredieten bij banken gecheckt. Die zijn uiteraard per bank verschillend, maar variëren tussen 6% - 13%. Ons actuele rentepercentage ligt dus in het midden van deze range.

  Qredits heeft nagenoeg geen andere vorm van inkomsten dan de rente-inkomsten van de leningen die zij verstrekt. Met deze inkomsten moeten alle kosten worden gedekt zoals de renteverplichtingen aan onze financiers. Andere kosten komen bijvoorbeeld voort uit onze persoonlijke aandacht, waaronder een eigen bedrijfsadviseur voor elke klant, bezoeken bij de aanvrager thuis, persoonlijk beheer van kredieten en flexibiliteit in de lening. Deze zaken zijn van toegevoegde waarde voor de klant en vinden wij dus belangrijk. Overigens heeft Qredits verder geen dure overhead zoals kantoren of communicatiemiddelen.

  Qredits streeft geen winst na (stichting zonder winstoogmerk) waardoor wij de rente op de lening zo laag mogelijk houden.

 • Hoe wordt de aflossingstermijn van mijn lening bepaald?

  De aflossingstermijn wordt bepaald op basis van je persoonlijke situatie. Dit is dus maatwerk. Veelal is de looptijd gelijk aan de economische levensduur van het activum.

 • Hoe hoog is de afsluitprovisie?

  Qredits rekent alleen bij het afsluiten van het krediet kosten voor de beoordeling van het ondernemersplan en de administratieve afhandeling van de aangeboden producten. De kosten van de coaching vallen niet onder de afsluitkosten.

  Microkrediet
  De behandelkosten voor een microkrediet van Qredits zijn afhankelijk van de hoogte van de lening.

  Hoogte van de lening Afsluitkosten
  € 0,- - € 5.000,- € 275,-
  € 5.000,- - € 15.000,- € 400,-
  € 15.000,- - € 35.000,- € 550,-
  € 35.000,- - € 50.000,- 1,65% v.d. lening met een max. van € 750


  MKB-krediet
  De behandelkosten van een MKB-krediet zijn 1,5% van de lening, met een maximum van €2.500,-. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de BMKB borgstelling wordt er door de Staat (éénmalig) een borgstellingsprovisie gerekend. De hoogte hiervan is afhankelijk van de totale looptijd van het krediet en varieert tussen 3,0% en 4,5%.

  Het vervroegd aflossen van een MKB-krediet is in bepaalde gevallen mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet.

 • Hoe verloopt een kredietaanvraag?

  De procedure voor het aanvragen van een krediet bij Qredits bestaat uit 5 stappen. Klik links op Proces om hier meer over te lezen.

 • Is een BKR codering een probleem voor een aanvraag?

  Een BKR codering hoeft bij Qredits geen probleem te zijn. Qredits maakt altijd een beoordeling op basis van het gehele plaatje.
  Wij kijken naar de ondernemer, het ondernemingsplan, de markt, de prive situatie en de BKR.

 • Hoeveel kan een ondernemer maximaal bij Qredits lenen?

  Qredits verstrekt zakelijke leningen tot een maximum van € 250.000.

 • Wat is de maximale looptijd van een lening?

  De maximale looptijd van een lening is 10 jaar. Qredits adviseert de looptijd zo kort mogelijk te houden. De bedrijfsadviseur van Qredits zal dit samen met de ondernemer bespreken.

 • Hoe gaat Qredits om met een combinatiefinanciering?

  In het geval van een combinatiefinanciering is het voor Qredits van belang dat de bancaire financiering eerst goedgekeurd is. Vervolgens kan de ondernemer een aanvraag indienen bij Qredits. De aangevraagde bancaire financiering mag niet veel groter zijn dan € 250.000,-.

 • Wat gebeurt er als ik een klant doorverwijs maar de klant doet geen aanvraag bij Qredits?

  Wanneer wij geen aanvraag binnenkrijgen zullen wij na ongeveer twee weken een reminder mail sturen naar de klant.

  Indien er nog vragen zijn kun je altijd contact opnemen met Gabor Verwoerd van Qredits via (0546) 53 40 19 of mailen naar [email protected]

 • Welke rechtsvormen financiert Qredits en hoe zit het met hoofdelijk aansprakelijkheid?

  Microkrediet

  De onderneming moet worden ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland als eenmanszaak, vennootschap onder firma, stichting, commanditaire vennootschap of besloten vennootschap. Andere ondernemingsvormen zijn uitgesloten. Bij aanvragen voor bv's is het uitgangspunt dat wij vragen om hoofdelijke aansprakelijkheid (borg) van de directeur en de eventuele aandeelhouder(s). Bij een eenmanszaak of VOF is de ondernemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Ook moet de onderneming vooral actief zijn op de Nederlandse markt.

  MKB krediet

  De onderneming moet worden ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland als eenmanszaak, vennootschap onder firma, stichting, commanditaire vennootschap of besloten vennootschap. Andere ondernemingsvormen zijn uitgesloten. Bij aanvragen voor bv's is het uitgangspunt dat wij vragen om hoofdelijke aansprakelijkheid door middel van een (gedeeltelijke) borgstelling van de directeur en de eventuele aandeelhouder(s). Bij een eenmanszaak of VOF is de ondernemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Ook moet de onderneming vooral actief zijn op de Nederlandse markt.


Veelgestelde vragen