Qredits als uitvoerder TOA-krediet

Qredits als uitvoerder TOA-krediet

Het kabinet stelt over een periode van drie jaar 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan MKB-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis en die willen herstructureren. Deze ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. Belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven gebruik maken van de wet WHOA en daarmee tot goede afspraken met hun schuldeisers komen. Daarnaast dient het bedrijf in de kern gezond te zijn. Qredits zal deze TOA-kredieten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordelen en verstrekken.

WHOA

Sinds januari dit jaar is de WHOA van kracht. Met deze nieuwe wet kunnen MKB-bedrijven een faillissement voorkomen. De WHOA is onderdeel van de Faillissementswet (Fw) en geldt voor alle bedrijven. Wat houdt deze nieuwe wet precies in? De KvK heeft een gedegen dossier aangelegd over de WHOA.

Onafhankelijk advies

Ondernemers die een WHOA traject aangaan, hebben vaak professioneel advies nodig van hun boekhouder, advocaat of andere financiële professionals of instanties om te komen tot een homologatie akkoord.

TOA-krediet

MKB-bedrijven weten tijdens de coronacrisis het hoofd vaak boven water te houden door betalingen uit te stellen, betaalafspraken te maken met crediteuren en door gebruik te maken van de verschillende steunpakketten van de overheid. Hierdoor is de schuldenpositie van vele mkb-bedrijven inmiddels wel fors opgelopen Soms dusdanig dat een gezonde exploitatie niet meer mogelijk is. Dit krediet kan ondernemers helpen om toch door te kunnen.

TOA-krediet aanvragen voor jouw klant

Als sociale kredietverstrekker willen we het intermediairs zo makkelijk mogelijk maken. Daarom hebben we een aanvraagmodule ontwikkeld. Het indienen van een aanvraag via deze module heeft een aantal voordelen;

  • Eerste contact altijd met de intermediair
  • Alle aanvragen onder één account
  • Een persoonlijk aanspreekpunt binnen Qredits
  • Altijd op de hoogte van de status van de kredietaanvraag

Ik heb een intermediairs account    Intermediairs account aanmaken

De ingevulde gegevens worden continu opgeslagen, daardoor kun je op ieder moment de aanvraag pauzeren en later afronden.

Qredits als uitvoerder TOA-krediet