Qredits sociaal jaarverslag 2016

Qredits sociaal jaarverslag 2016

Een van onze kernwaarden is sociaal. Wij willen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Hoe doen we dat? Door het aanbieden van krediet, coaching en kennis aan ondernemers die slechte toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit. Met als doel dat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Belangrijkste vraag is natuurlijk, werkt dit?

Komen we onze beloftes na?

Dit onderzoeken wij elk jaar bij onze klanten via de Social Economic Performance (SEP) Indicator, opgesteld in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek Amsterdam. Daarnaast loopt er een vierjarig promotieonderzoek van Alija Ibrahimovic, promovendus, en Lex van Teeffelen, lector Financiële en Economische Advisering van de Hogeschool van Utrecht, waarin gekeken wordt naar de sociale en economische effecten van microkredieten in ontwikkelde economieën. Met Qredits als case in Nederland.

Wat voor invloed heeft microkrediet?

De SEP Indicator meet de invloed van microkrediet op onze maatschappij. Hierbij wordt gekeken naar:

Social Economic Performance Indicator  

Belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

resultaten SEP Indicator 2016

  • Onze SEP indicator van 2016 is 68%.
  • Meer klanten geven aan dat de belangrijkste inkomstenbron gehaald wordt uit het ondernemen: 73% ten opzichte van 67% in 2013.
  • De afgelopen jaren heeft Qredits 15.000 banen gecreëerd in Nederland door (startende) ondernemers te ondersteunen met financiering voor hun bedrijf. Een stijging van 23% ten opzichte van 2014.

Meer details zijn uitgewerkt in het Sociale Jaarverslag 2016 die je hieronder kunt downloaden:

Download Sociaal Jaarverslag 2016

76% was zonder Qredits-krediet niet gestart

De resultaten van de eerste twee deelonderzoeken van de Hogeschool Utrecht - de motieven van gefinancierde startende ondernemers en de toewijzingscriteria van Qredits - zijn sinds vandaag openbaar gemaakt. De belangrijkste uitkomsten zijn:

Resultaten uit het eBook

  • Mannen en vrouwen hebben dezelfde motivatie om een eigen onderneming te starten: vergroten van financiële onafhankelijkheid en de ondernemersuitdaging.
  • De moeilijke toegang tot financiering zorgt ervoor dat ondernemers niet voor zichzelf starten.
  • 76% van ondernemers had niet kunnen starten als ze geen krediet bij Qredits hadden gekregen.
  • Qredits discrimineert niet op basis van ervaring, vaardigheden en opleiding.
  • Starters hebben meer kans om gefinancierd te worden dan bestaande bedrijven.
  • Het ondernemen met anderen is een belangrijke succesfactor voor financiering.
  • Groeiambities van ondernemers hebben geen invloed op goedkeuring van de aanvraag.

Heel trots zijn wij met deze bovenstaande resultaten waarmee we niet alleen zeggen impact te maken maar het ook gewoon echt doen.

A look at the characteristics of Qredits-entrepreneurs

A look at the characteristics of Qredits-entrepreneurs

Meer weten? Download gratis het eBook ‘A look at the characteristics of Qredits-entrepreneurs’ of download de interactieve pdf.

Gratis eBook  Interactieve pdf

Qredits sociaal jaarverslag 2016