Duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheidsdoelstellingen

Qredits een sociale onderneming. Dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben, maar uitsluitend impact willen maken: economische en sociale impact. Deze cijfers en trends laten we zien in ons Sociaal Jaarverslag.

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema. In onze duurzaamheidsstrategie focussen we ons op de onderstaande 4 speerpunten. Zo leveren we onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We streven daarbij naar: 

  1. Geen armoede
  2. Kwaliteitsonderwijs
  3. Gezond werkklimaat en economische groei
  4. Duurzame steden en gemeenschappen

Hieronder lees je terug op welke wijze Qredits bijdraagt aan deze speerpunten: 

No Poverty 

Qredits richt met het verstrekken van microkrediet op het verminderen van armoede in Nederland en het Caribisch gebied. Het microkrediet wordt onder andere verstrekt aan startende ondernemers die vanuit de bijstand of een andere uitkeringssituatie een onderneming willen beginnen.

Quality Education 

Met ons EigenBaas Onderwijsprogramma vergroten wij de kwaliteit van het (ondernemerschaps)onderwijs. Ook onze lesprogramma’szoals het programma Toekomstgericht Ondernemen en Toekomstgericht Sociaal Ondernemen, dragen hier aan bij. Hierbij wordook een deel van onze 650 vrijwillige Qredits-coaches ingezet. 

Decent Work and Economic Growth 

Met ons microkrediet, coaching en training wil Qredits het ondernemerschapsklimaat in Nederland verbeteren. Als sociale kredietvertrekker dragen we hiermee tevens bij aan een beter werkklimaat en aan de economische groei in Nederland en het Caribisch gebied. 

Sustainable Cities and Communities 

Ons microkrediet, maar ook onze coaching en training maakt zowel startende als bestaande ondernemers kansrijker. Deze ondernemers zijn onder andere actief in horeca en detailhandel en veelal actief in de binnensteden. Door deze kleine ondernemingen wordt de leefbaarheid (sociaal en economisch) in de binnensteden verbetert en daarnaast creëren deze bedrijven banen in de binnenstad. 

Duurzaamheidsdoelstellingen