Samenwerking EU

Samenwerking met de Europese Unie

Om de verstrekking van microkredieten – kredieten tot €50.000 – mogelijk te maken heeft de Europese Unie twee garantiefaciliteiten aan Qredits beschikbaar gesteld, namelijk EaSI en COSME. U kunt hier een microkrediet aanvragen bij Qredits *.

EaSI – EU Programme for Employment and Social Innovation

EaSI (Programme for employment and social innovation) is een garantiefaciliteit van het Europees Investeringsfonds van de Europese Unie. Het doel van EaSI is om werkgelegenheid en een sociaal vangnet te creëren. Daarmee wil de Europese Unie de (arbeids)participatie verhogen, armoede terugdringen en werkomstandigheden verbeteren. Mede door de EaSI garantie is Qredits in staat om microkredieten t/m €25.000 te verstrekken. En om kredieten met een sociaal voordeel aan sociale ondernemers aan te bieden. Op de volgende websites kunt u meer informatie over deze garantiefaciliteit vinden:

COSME – EU Programme for small and medium-sized enterprises

COSME is een garantiefaciliteit van de Europese Unie. Het doel van COSME is om de concurrentiekracht van het midden- en kleinbedrijf te verbeteren door het aanbieden van een garantiefaciliteit aan kredietverstrekkers. Mede door de COSME garantie is Qredits in staat om microkredieten tussen de €25.000 en €50.000 te verstrekken. Onder COSME zijn er twee financiële instrumenten. Qredits maakt gebruik van de 'Loan Guarantee Facility (LGF)'. Op de website van COSME kunt u meer informatie over deze garantiefaciliteit vinden.

* Let op: Qredits kan niet aan iedere aanvrager van een microkrediet een microkrediet verstrekken. Hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Hier kunt u meer informatie vinden over voor wie het microkrediet is bedoeld, hier over welke kosten zijn verbonden aan het microkrediet en hier over het aanvraag proces.

Samenwerking EU