Wat wordt bedoeld met persoonlijk inkomen?

Met persoonlijk inkomen wordt bedoeld het inkomen dat je zelf verdiend. Dus niet het inkomen van andere leden van je gezin.

Wat wordt bedoeld met persoonlijk inkomen?