Krijg alleen ik deze vragenlijst of ook de medekredietnemers/vennoten?

Per onderneming wordt er 1 vragenlijst verzonden aan de hoofdkredietnemer. Omdat je bij Qredits zo geregistreerd staat, heb je deze vragenlijst ontvangen.

Krijg alleen ik deze vragenlijst of ook de medekredietnemers/vennoten?