Vertrouwelijke informatie

Om te kunnen bepalen wat microkrediet voor je heeft betekend of kan betekenen en wat dus het bereikte effect is van een microkrediet, hebben we een aantal basisgegevens nodig over jouw inkomen, omzet en dergelijke. Met deze gegevens kunnen we partijen die ons ondersteunen laten zien wat we bereiken en waar het ondernemers mogelijk nog aan ontbreekt. Met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan, ze zullen niet herkenbaar zijn in rapportages. Ook in rapportages aan derden zullen geen herkenbare persoonsgegevens worden opgenomen.

Vertrouwelijke informatie