TOA krediet

Ben jij getroffen door de coronacrisis en heb jij geld nodig om te herstructureren?

Is jouw bedrijf door corona getroffen? Dan kun je voor een herstructureringskrediet bij Qredits terecht. Dat geld kun je gebruiken voor de doorstart van je bedrijf. Belangrijkste voorwaarde is dat je gebruik maakt van de wet WHOA en daarmee tot goede afspraken met je schuldeisers komt en dat je bedrijf in de kern gezond is. Want als sociale kredietverstrekker willen we ook in deze tijden klaarstaan om ondernemers te helpen. Qredits beoordeelt en verstrekt deze kredieten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Direct een TOA-krediet aanvragen

Voor wie is dit krediet bedoeld?

Het krediet is bedoeld voor bedrijven die via de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) tot een sanering komen van hun schuldenpositie en hierdoor weer een levensvatbare onderneming realiseren. Belangrijkste uitgangspunt voor de beoordeling van het TOA krediet (Time Out Arrangement)  is dat er sprake is van in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten.

Het TOA krediet bedraagt maximaal €100.000,-.  Dit kan gebruikt worden voor werkkapitaal, benodigde activa voor de herstart en voor de juridische en begeleidingskosten (tot een maximum van € 35.000) die gepaard gaan met een WHOA traject. Het TOA krediet is niet bedoeld voor het financieren van crediteurenakkoorden of herfinanciering van bestaande financiers.

Wat zijn de voorwaarden? 

Er zijn twee vormen van het TOA krediet, een werkkapitaal variant en een achtergestelde variant. Deze beide varianten kunnen gecombineerd worden, mits de maximale hoogte van het TOA krediet € 100.000,- bedraagt. En hierbij mag het achtergestelde deel maximaal 30% zijn van de totale kredietbehoefte. Deze achterstelling geldt ten opzichte van andere financiers. Met deze achterstelling kan er eenvoudiger additioneel (groei)kapitaal aangetrokken worden.

TOA krediet werkkapitaal

 • Maximaal € 100.000,-
 • Kan gecombineerd worden met TOA krediet achtergesteld
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 2,5% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

TOA krediet achtergesteld

 • Maximaal 30% (maximaal € 30.000,-) van de totale leensom
 • Kan gecombineerd worden met TOA Werkkapitaal
 • Achtergestelde lening ten opzichte van andere financiers
 • Voor werkkapitaal, vaste activa en vergoeding voor gemaakte (juridische/gerechtelijke/begeleiding) kosten tijdens het WHOA
 • Looptijd maximaal 6 jaar
 • Maximaal eerste 12 maanden aflossingsvrij
 • Rente 5,25% gedurende de looptijd van de lening
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

Indien je een TOA krediet afneemt kunt u kosteloos deelnemen aan de verschillende ondernemerstrainingen en gebruik maanden van 1-op-1 coaching, verzorgd door een professional of ervaren ondernemer uit de poule van 700 vrijwillige Qredits-coaches.

Wat hebben we van je nodig om deze beoordeling goed te kunnen doen?

 • Een startverklaring WHOA en een bevestiging dat de verklaring bij de rechtbank is gedeponeerd
 • Een herstructureringsplan. Hierin wordt beschreven op welke basis de herstructurering plaatsvindt en wordt de financiële haalbaarheid beschreven. Uit het plan moet een levensvatbare doorstart blijken
 • Een crediteurenakkoord al dan niet door de rechter gehomologeerd
 • Inzage in de privé situatie (middels IB aangifte of prive begroting)

Na ontvangst van bovenstaande stukken wordt er door een bedrijfsadviseur van Qredits een afspraak gemaakt.

TOA-krediet aanvragen

TOA krediet