Veelgestelde vragen

Jij de vragen? Wij de antwoorden! Je kunt hieronder direct je antwoord vinden. Met handige zoekfunctie.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een krediet?

  Bij een totale openstaande financieringsbehoefte tot max. € 250.000 kom je bij Qredits in aanmerking voor een zakelijk krediet. De documenten die je nodig hebt, hangen af van het krediet (Microkrediet of MKB-krediet) dat je aanvraagt en of je een starter, een bedrijf wilt overnemen of bestaand ondernemer bent.  Een aanvraag kun je indienen via onze website www.qredits.nl.

 • Ondernemingsplan noodzakelijk

  Bij een startende onderneming is het hebben van een goed ondernemingsplan essentieel bij de beoordeling van je aanvraag. Qredits biedt verschillende hulpmiddelen aan om een ondernemingsplan te schrijven. Zo kun je gebruik maken van het gratis sjabloon ondernemingsplan. Ook kun je aan de slag gaan met onze e-learning Ondernemingsplan Schrijven. Wil je persoonlijke hulp bij het maken van een ondernemingsplan, dan kunnen onze coaches je helpen. Overigens is het niet zo dat de dikte van het ondernemingsplan bepalend is. De informatie moet dusdanig concreet en volledig zijn dat we onze adviseur een afspraak met u kunnen laten inplannen. Vooral het financieel plan wordt nog wel eens vergeten. Vergeet vooral niet om deze bij te voegen. Deze hoeft niet persé door een accountant opgesteld te zijn. Wel is het van belang dat er aandacht is besteed aan de cijfermatige onderbouwing. Voor bestaande ondernemers dienen we de jaarrekening te hebben en/of een eigen uitdraai uit de administratie.

 • Hoeveel kan ik maximaal bij Qredits lenen?

  Qredits verstrekt zakelijke krediet tot een maximum van € 250.000.

 • Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een lening?

  Wij kunnen helaas geen financiering verstrekken aan:

  -    Een Limited of andere buitenlandse rechtsvorm binnen de totale bedrijfsstructuur
  -    Een onderneming die zich richt op seks, drugs (zoals coffeeshops), tabakshandel en wapenhandel, gok-en kansspelen, crypto-currency, geldwisselkantoren en money transfer
  -    Een onderneming die content maakt of verspreid waarin geweld, drugs, en wapens voorkomen      
  -    Een onderneming met in- en exporttransacties naar politiek en economisch instabiele landen
  -    Een onderneming waarvan de activiteiten grotendeels in het buitenland plaatsvinden
  -    Een onderneming waarbij de economische impact en/of werkgelegenheid niet in Nederland wordt gerealiseerd
  -    Een onderneming die in het buitenland is gevestigd of voornemens is zich in het buitenland te vestigen
  -    Een onderneming met een (voor Qredits) complexe bedrijfsstructuur
  -    Een onderneming waarvan de omzet- en/of balansvolumes niet meer passend zijn bij een Microfinanciering organisatie

 • Wat is de procedure van een lening?

  1.    De aanvraag wordt door de klant ingediend via de website.
  2.    Daarna wordt er gekeken of de aanvraag binnen de doelgroep van Qredits valt, de stukken compleet zijn en of wij positief zijn over de aanvraag. Dit duurt gemiddeld twee werkdagen.
  3.    Als wij positief zijn over de aanvraag zullen we een gesprek met een adviseur in de regio inplannen.
  4.    Als de adviseur na het gesprek nog steeds positief is wordt de aanvraag intern beoordeeld en maken wij de offerte op.

 • Meer dan € 250.000

  Indien je kredietbehoefte groter is dan € 250.000 is het belangrijk dat je het kredietbedrag dat je extra nodig hebt, eerst rond hebt gekregen bij bijvoorbeeld een bank.  Dit is van toepassing op zowel startende als bestaande ondernemers.

 • Overname bestaande zakelijke kredieten

  De leningen van Qredits dienen hoofdzakelijk voor investeringen in bedrijfsactiviteiten. In sommige situaties kunnen wij echter ook bestaande verplichtingen (bankschuld, belasting, etc.) herfinancieren.

 • Wat is de minimale looptijd van een lening?

  De minimale looptijd van een lening is een jaar.

 • Kan mijn bv ook krediet aanvragen bij Qredits?

  Wij nemen uiteraard ook kredietaanvragen voor een BV in behandeling. Wij vragen in dat geval altijd om een volledige of gedeeltelijke privé borgstelling, afhankelijk van het aangevraagde krediet en de situatie, van de directeur en eventuele aandeelhouder(s).

 • Hoe snel kan ik over de lening beschikken?

  Qredits probeert je binnen enkele werkdagen na het gesprek met een bedrijfsadviseur duidelijkheid te geven. Bij goedkeuring worden de noodzakelijke akten opgemaakt en verstuurd. Na ontvangst van de getekende akten, wordt binnen 5 werkdagen het krediet op je zakelijke rekening overgemaakt.

 • BKR-codering

  Ja, je krijgt een positieve registratie bij het BKR op het moment dat je een krediet bij ons afsluit en persoonlijk aansprakelijk bent voor (een deel van) de lening.

 • Uitstel aflossing

  Ja, dat kan. Om te zorgen dat de kasstroom goed op gang komt is het niet ongebruikelijk de eerste maanden nog niet af te lossen maar alleen de rente te betalen. De termijn wordt samen met de adviseur in goed overleg vastgesteld maar een aantal maanden aflossingsvrij is niet ongebruikelijk.

 • Rentepercentage MKB-krediet

  We rekenen een rente van 7,75% per jaar voor het MKB-krediet. De rente staat vast gedurende de hele looptijd van de lening. Bij een verhoogd risico, kunnen we een opslag berekenen van 1%.

 • Rentepercentage bedrijfshypotheek

  We rekenen een rente van 6,75% per jaar voor het bedrijfshypotheek. De rente staat vast gedurende de hele looptijd van de lening. Bij een verhoogd risico, kunnen we een opslag berekenen van 1%.Hoe hoog de rente voor jou is, hangt af van de waarde van het onroerend goed en het risico dat wij aan de onderneming toerekenen.

 • Wanneer bedrijfskrediet

  Aanvragen van ondernemingen die de rechtsvorm eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of bv hebben, kunnen door Qredits in behandeling worden genomen voor een bedrijfskrediet. Aanvragen van ondernemingen met een buitenlandse rechtsvorm, zoals GmbH, Ltd. en SA worden niet in behandeling genomen.

 • BKR-codering

  Een BKR-codering betekent niet dat je bij voorbaat uitgesloten bent van een lening. Qredits beoordeelt dit per situatie.

 • Is het noodzakelijk eigen geld in te brengen?

  Nee, dit is niet per definitie noodzakelijk, maar afhankelijk van je ondernemingsplan en de beschrijving van het investeringsdoel. Wij zullen per aanvraag beoordelen in hoeverre het totale risico acceptabel is om zonder eigen inbreng te kunnen verstrekken. Eigen inbreng verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Uitgesloten branches

  Aanvragen die vallen onder de volgende branches neemt Qredits niet in behandeling.

  - Sexgerelateerde bedrijven en daaraan gerelateerde erotische branches
  - Cryptocurrency gerelateerde bedrijven
  - Coffeeshops
  - Geldwisselkantoren en/of pandjeshuizen
  - Drugsgerelateerde ondernemingen
  - Wapenhandel
  - Handelsbedrijven met importtransacties van en exporttransacties naar politiek en economisch instabiele landen

 • Schuldsanering (WSNP) en faillissement

  Heeft een aanvrager te maken met schuldsanering (WSNP) of faillissement, dan kan hij/zij eventueel een krediet aanvragen bij Qredits. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de schuldsanering of het faillissement succesvol zijn afgerond. Na een schuldsanering in de WSNP heeft u een zgn. schone lei verklaring ontvangen welke we op zullen vragen.

 • Lening buitenland

  Je komt in aanmerking voor een lening als het merendeel van de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Nederland en het bedrijf in Nederland is gevestigd.

 • Rekening courant krediet

  Je kan bij Qredits een Flexibel krediet aanvragen t/m € 25.000. Dit betekent dat je flexibel geld kan opnemen wanneer jij daar behoefte aan hebt. Je betaalt alleen 1% rente over het opgenomen bedrag en 0,25% beheerkosten over de kredietlimiet per kwartaal.

  Het Flexibel krediet kan ook worden aangevraagd in combinatie met één van onze andere financiële producten: een Microkrediet, MKB-krediet of een Bedrijfshypotheek.

 • Eigen inbreng lening

  In principe is er geen eigen inbreng nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits.

 • Financiert Qredits ook werkkapitaal?

  Je kan bij Qredits een Flexibel krediet aanvragen van € 5.000 t/m € 25.000. Dit betekent dat je flexibel geld kan opnemen wanneer jij daar behoefte aan hebt. En je betaalt alleen 1% rente over het opgenomen bedrag. De vaste beheerkosten bedragen 0,25% over de gehele kredietlimiet per kwartaal.
   
   
 • Vraagt Qredits om een borg?

  Qredits vraagt niet standaard om een borg. Afhankelijk van de totale risico inschatting van het ondernemingsplan kan de ondernemer gevraagd worden in hoeverre iemand voor de lening borg zou kunnen staan. Een borg verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Onderpand

  Er is in veel gevallen geen onderpand nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de bedrijfsadviseur het wel noodzakelijk acht.

 • Aanvraag Qredits

  Voor het aanvragen van een krediet is het niet verplicht om een afwijzing te hebben van de bank. Wij adviseren in sommige situaties wel eerst een aanvraag bij een bank te doen.

 • Wat is de maximale looptijd van een lening?

  De maximale looptijd van een Microkrediet is 10 jaar. De maximale looptijd van een MKB-krediet verschilt per type lening en kan oplopen tot 20 jaar voor een bedrijfshypotheek. Qredits adviseert de looptijd vaak zo kort mogelijk te houden. De bedrijfsadviseur van Qredits zal dit samen met je bespreken.

 • Aflossingstermijn lening

  De aflossingstermijn wordt bepaald op basis van je persoonlijke situatie. Dit is dus maatwerk. Veelal is de looptijd gelijk aan de economische levensduur van het investeringsobject.

 • Welke aflossingsvormen worden er gehanteerd?

  Bij een Microkrediet hanteren wij de annuïteit aflossingsvorm. Met een annuïteit aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode blijven de maandlasten gelijk. In de loop van de tijd verandert de samenstelling van het bedrag: je betaalt dan steeds minder rente en lost elke maand steeds meer af. In overleg is een lineaire aflossing ook mogelijk. Deze laatste vorm komt bij het Microkrediet niet vaak voor. Met een annuïtaire aflosvorm blijft de maandtermijn namelijk altijd hetzelfde.

  Bij een MKB-krediet kan er gekozen worden tussen de annuïteit aflossing of de lineaire aflossing. Met een lineaire aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode daalt je schuld, betaal je minder rente en daalt dus automatisch je maandbedrag.
  Bij het Borgstellingskrediet geldt een lineair aflossingsvorm.

 • Wat is het verschil tussen annuiteit en lineair?

  Met een annuïteit aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode blijven de maandlasten gelijk. In de loop van de tijd verandert de samenstelling van het bedrag: je betaalt dan steeds minder rente en lost elke maand steeds meer af. Dus: annuïteit=gelijke maandlasten.


  Met een lineaire aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode daalt je schuld, betaal je minder rente en daalt dus automatisch je maandbedrag. Dus: lineair = dalende maandlasten.

 • Keuze aflossingsvorm

  Bij een MKB-krediet kan er gekozen worden tussen de annuïteit aflossing of de lineaire aflossing. Met uitzondering van het Borgstellingskrediet.
  Bij een Microkrediet geldt de annuïteit aflossingsvorm. Uitzonderingen zijn mogelijk.

 • Incasso mislukt

  Je kunt het bedrag zelf overmaken. Het IBAN nummer dat je voor handmatige betalingen kunt gebruiken is NL64RABO0306367874 t.n.v. Qredits. Vermeld bij handmatige betalingen altijd je klantnummer!

  Qredits maakt ook gebruik van Tikkie waardoor u via een berichtje met iDEALkunt betalen. U kunt voor informatie altijd contact opnemen met de beheerafdeling van Qredits in Almelo via 0546-534010.

 • Waarom hanteert Qredits deze rente?

  Qredits is een stichting die geen winst wil maken. Dat is statutair ook zo vastgelegd. Het rentetarief dat wij op dit moment bieden is concurrerend met het tarief van de banken. We lopen over het algemeen wel meer risico dan de BankenWij financieren namelijk in alle branches en vragen bijv. niet om een minimum inleg van spaargeld.. Dit past bij Qredits, want we willen kansen bieden die anderen niet durven te bieden.

  De winst die we maken met onze stichting investeren we weer in ondernemend Nederland. Zo hebben we al twee jaar achter elkaar de rente op de kredieten met 1% verlaagd, maar bieden ook coaching en educatie voor persoonlijke ontwikkeling aan.

 • Wat doet Qredits?

  Qredits helpt ondernemers verder met een financiering tot € 250.000, coaching en tools.

 • Wie is Qredits?

  We zijn een onafhankelijke en private kredietverstrekker met betrouwbare partners, zoals onder andere EIB (European Investment Bank), Rabobank, ABNAMRO, ING, Triodosbank, Accenture en de Goudse Verzekeringen. Maar onze grootste partner is de overheid, we werken samen met het Ministerie van Economische en Sociale Zaken. Qredits is een stichting met een ANBI-status. We hebben namelijk geen winstoogmerk. 

 • Hoelang bestaat jullie bedrijf?

  In januari 2009 zijn wij gestart met Qredits, Vanaf dat moment konden ondernemers een krediet bij ons aanvragen.

 • Wat is jullie missie?

  Qredits biedt coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen. Qredits doet dat door een combinatie van tools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) ondernemers aan te bieden. 

 • Voor wie is Qredits?

  Qredits is er voor iedere startende of bestaande ondernemer in Nederland. Onze oplossingen zijn gericht op het opzetten van een nieuw bedrijf, maar ook op het uitbouwen van een bestaande onderneming.

 • Wat onderscheidt jullie van andere partijen?

  Wij onderscheiden ons o.a. op de manier waarop wij een kredietaanvraag beoordelen. Wij kijken meer naar de ondernemer en zijn of haar plan en minder naar zekerheden. Daarnaast bieden wij diverse tools aan zoals e-learnings, ondernemersplansjabloon, avondscholen, bootcamps. ,Ook persoonlijke coaching, om startende en bestaande ondernemers verder te helpen is hiervan een onderdeel. Qredits is een stichting en heeft geen winstoogmerk. We zijn er niet om winst te maken, maar om winst te laten maken. We willen namelijk dat onze ondernemers verder komen.

  Een van onze doelstellingen is om klanten snel en persoonlijk verder te helpen. In sommige situaties kun je namelijk binnen een week via een verkorte procedure een krediet ontvangen. Heb je minder haast en kom je mogelijk in aanmerking voor een krediet, dan komen we bij je langs voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast kunnen wij, gebruik makend van ons netwerk, klanten verbinden met interessante partijen.

 • Hoe kan ik bij jullie solliciteren?

  Wat leuk om te horen dat je bij ons wilt komen werken. Hier vind je onze vacatures!

 • Ik wil een klacht indienen. Waar kan ik terecht?

  Dat is vervelend om te horen. Hier vind je ons klachtenformulier.
  Onze collega van de betreffende afdeling zal dit dan oppakken.

 • Adviesgesprek lening

  Op het moment dat wij de belangrijkste stukken compleet hebben en positief zijn over je aanvraag dan volgt er altijd een afspraak met een bedrijfsadviseur bij jou in de regio.  De aanvraag moet je wel eerst even via onze website indienen. Wij nemen dan doorgaans binnen twee werkdagen contact met je op.

 • Is het adviesgesprek vrijblijvend?

  Ja, een adviesgesprek is geheel vrijblijvend.

 • Kan een adviesgesprek ook per telefoon?

  Nee, wij zullen als wij positief zijn over de aanvraag altijd een persoonlijk gesprek met de klant inplannen. In sommige situaties kunnen we gebruik maken van een verkorte procedure waarbij wij het gesprek met de klant op afstand (via een beeldgesprek) zullen doen.

 • Wat wordt er besproken tijdens een adviesgesprek?

  Tijdens het gesprek met de adviseur zullen we je plannen persoonlijk bespreken. De nadruk zal liggen op je ondernemerscompetenties,  je ondernemingsplan, de markt, de privé situatie en indien van toepassing je jaarcijfers.  Daarnaast kijken wij wat de beste financieringsoplossing is en zullen we de mogelijkheden van coaching met je bespreken. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen een verstandige beslissing nemen over de financiering die je aan wilt gaan.

 • Wat is jullie adres?

  Ons adres van het hoofdkantoor is Wierdensestraat 27, 7607 GE Almelo

 • Wat is jullie postadres?

  Ons postadres is Postbus 302, 7600 AH Almelo

 • Wat is het nummer van de helpdesk?

  Het nummer van de helpdesk is 0546-534010, op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur zijn we telefonisch bereikbaar. Mailen mag ook, stuur dan je e-mail naar [email protected]

 • Met welke banken werken jullie samen?

  Wij werken met alle banken samen. Maar het meest voorkomend zijn  samenwerkingen met de Rabobank, SNS Bank, ING bank, ABN AMRO bank en Triodos bank.

 • Boetevrij aflossen

  In geval van een Microkrediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 10% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in artikel 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

  In geval van een MKB-krediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 5% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk.. De hieraan verbonden voorwaarden staan in artikel 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet.

 • Kan ik een lening ook binnen één jaar aflossen?

  Extra aflossen of ineens aflossen van een Microkrediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in artikel 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

  Extra aflossen of ineens aflossen van een MKB-krediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in artikel 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet.

 • Voorwaarden overlijden contracthouder

  Het verstrekte krediet wordt niet kwijtgescholden. De nieuwe situatie zal dus afhangen van het testament van de contracthouder en zal overgaan op de erfgename.

 • Wanneer geld ontvangen

  Een complete aanvraag duurt ongeveer drie weken. In sommige situaties kan een klant in aanmerking komen voor een verkorte procedure waar je binnen een week over de lening kunt beschikken.

 • Voorwaarden arbeidsongeschiktheid

  De klant blijft persoonlijk aansprakelijk voor de lening. Wij zullen in deze situatie altijd een regeling met de klant proberen te treffen.

 • Krediet aanvraag

  Qredits verstrekt zakelijke leningen aan startende en bestaande ondernemers met een maximale kredietbehoefte van € 250.000.

 • Hoe gaat Qredits om met een combinatiefinanciering?

  In het geval van een combinatiefinanciering is het voor Qredits van belang dat de bancaire financiering eerst goedgekeurd is. Vervolgens kan je een aanvraag indienen bij Qredits. De aangevraagde bancaire financiering mag niet veel groter zijn dan € 250.000,-.

 • Verschil Flexibel, Micro- of MKB-krediet

  -    Een Flexibel krediet betreft een vrij opneembaar krediet tot een afgesproken kredietlimiet. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gedurende een bepaalde tijd hebt opgenomen. De rente is 1% per maand.
  -    Een Microkrediet is een lening met een vaste looptijd tussen de 1 en de 10 jaar van maximaal € 50.000,-. Je betaalt rente en aflossing.  De rente is 8,75%, deze betaal je over het openstaande obligo.
  -    Een MKB krediet is een lening met een vaste looptijd tussen de 1 en de 10 jaar (bedrijfshypotheek 20 jaar) tussen de € 50.000,- en € 250.000,-.  Je betaalt rente en aflossing. De rente is 7.75% of 8,75%, deze betaal je over het openstaande obligo.

 • Minimale lening Flexibel krediet

  Voor het Flexibel krediet kun je  minimaal € 5.000,- lenen.

 • Coaching

  Voor coaching kun je zelf kiezen als je een krediet bij Qredits afsluit. Het hangt af van je ondernemerskwaliteiten of de bedrijfsadviseur van Qredits begeleiding door een coach adviseert. Het doel van de bedrijfscoach is je te helpen om een succes te maken van je onderneming. Heb je zelf al een coach, dan kan de bedrijfsadviseur nagaan of deze voldoende begeleiding biedt. Coaching is dus niet verplicht maar meestal wel aan te raden.

 • Wat is een Flexibel krediet?

  Het Flexibel krediet is een krediet t/m € 25.000 dat flexibel kan worden opgenomen. Zo heb je altijd ruimte om in te spelen op jouw financiële behoefte.

 • Rente Flexibel krediet

  We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet. De vaste beheervergoeding is 0,25% per kwartaal.

 • Hoelang is de looptijd van het Flexibel krediet?

  De looptijd van het Flexibel krediet is tot 5 jaar.

 • Maximum bedrag Flexibel krediet

  Voor het Flexibel krediet kun je maximaal € 25.000 lenen. Wij kunnen flexibele kredieten aanbieden tussen de € 5.000,- en € 25.000,-, in staffels van € 5.000,-.

 • Kosten Flexibel krediet

  We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet.

  Daarnaast rekenen we kosten voor de screening van je documenten en de administratie. Als je al krediet bij ons hebt afgesloten, dan vragen we behandelkosten:

  Hoogte van de lening behandelkosten
  t/m € 5.000 € 275
  € 5.001 t/m € 15.000 € 400
  € 15.001 t/m € 25.000 € 550

  Voor het beheren van je Flexibel krediet vragen wij 0,25% van het limiet per kwartaal.

 • Identificeren

  We moeten iedereen identificeren die klant wil worden bij Qredits. Dit geldt ook voor de persoon die als medekredietnemer in het contract wordt opgenomen, zoals je partner of iemand die borg gaat staan.

  Door middel van een paspoort of ID-kaart kun je je identificeren bij Qredits. Wij vragen je een kopie van je paspoort of ID-kaart toe te sturen. Schrijf op deze kopie altijd dat het een kopie is die bedoeld is voor Qredits. Vermeld ook de datum. Het BSN kun je doorhalen als je wilt, deze hebben wij niet nodig.

  De overheid heeft trouwens een handige app waarmee je digitaal een kopie van je ID kunt maken voor instanties als Qredits. Handig voor als je de kopie wilt mailen.
  Zie de “KopieID”-app van de overheid in de App- of Playstore.

  Heb je een verblijfsvergunning? Dan vragen wij je een kopie van je verblijfsvergunning mee te sturen.

 • Combinatie Flexibel krediet

  Nee, je hoeft geen Microkrediet of MKB-krediet bij ons te hebben afgesloten, om een Flexibel krediet aan te vragen. Je kan eenvoudig een Flexibel krediet online aanvragen via onze website.

 • Flexibel krediet combineren

  Je kunt een Flexibel krediet combineren met een Microkrediet of MKB-krediet. Zolang het totaal geleende bedrag bij Qredits niet meer is dan € 250.000. Dit is inclusief het limiet van het Flexibel krediet (max. € 25.000). Over het totaalbedrag wordt dan vervolgens de behandelkosten via een staffel berekend.

 • Waarom verlaagt Qredits de rente met 1%?

  Door de positieve financiële ontwikkelingen binnen Qredits kunnen we het rentepercentage voor alle nieuwe Microkredieten en MKB-kredieten vanaf 1 januari 2018 met 1% te verlagen! Het streven van ons is altijd geweest om, indien het financieel mogelijk is, een deel van ons rendement terug te geven aan ondernemers. Want de doelstelling van Qredits is niet om winst te maken, maar om winst te laten maken!

 • Per wanneer is het rentetarief verlaagd?

  Het nieuwe rentetarief is per 1 januari 2018 verlaagd. Als je overeenkomst voor 1 januari 2018 gedateerd is, dan geldt het oude tarief. Alle overeenkomsten die gedateerd zijn na 1 januari 2018 hebben het nieuwe rentetarief en profiteren daarmee van deze renteverlaging.

 • Is het rentetarief ook voor bestaande klanten?

  Het rentetarief bij deze renteverlaging geldt voor alle nieuwe klanten of bestaande klanten die een nieuwe lening hebben afgesloten na 1 januari 2018.

 • Nieuwe tarief

  Qredits moet haar funding ook financieren. Qredits doet dit op verschillende momenten per jaar en kan op die manier bepalen welke rentemarge het maakt op de verstrekte leningen om de kosten van de stichting te dekken. Jaarlijks bekijkt Qredits of er mogelijkheden zijn om voor nieuwe klanten de rente te verlagen. Alle bestaande klanten maken het dus eigenlijk iedere keer mogelijk om richting de toekomst het financieren van het MKB en de groei hiervan mogelijk te maken.

 • Oversluiten nieuw rentetarief

  Het is helaas niet mogelijk je huidige lening bij Qredits over te sluiten n.a.v. deze renteverlaging. Je hebt getekend voor een vast rentepercentage gedurende de looptijd van je lening. Bij Qredits is het niet mogelijk om een lening over te sluiten.

 • Coaching en begeleiding ondernemers

  Het coachen van ondernemers is, naast het verstrekken van kredieten, een belangrijk onderdeel van de dienstenverlening van Qredits. Door de inzet van coaches krijgen ondernemers persoonlijke aandacht en begeleiding om de slagingskans van hun bedrijf te vergroten.

 • Wat houdt begeleiding en coaching door Qredits in?

  Qredits biedt zowel tools als persoonlijke begeleiding aan kleine en middelgrote ondernemers. Op onze website kun je het sjabloon Ondernemingsplan gratis downloaden. Tevens kun je (tegen betaling) gebruik maken van diverse e-learnings die je ondersteunen bij het schrijven van je ondernemingsplan of het schrijven van een verkoopplan. Naast ondersteunende tools biedt Qredits ook persoonlijke begeleiding aan ondernemers in de vorm van coachingstrajecten. Dit geldt voor ondernemers met en zonder krediet.

 • Wanneer kan ik een coach van Qredits krijgen?

  Qredits biedt coachingstrajecten aan startende en bestaande ondernemers aan. Naast coaching voor ondernemers met een Microkrediet, kunnen ook ondernemers die geen kredietbehoefte hebben bij Qredits terecht voor een persoonlijke coach en begeleiding bij het ondernemersplan.

 • Kan ik ook een coach krijgen als ik geen Microkrediet bij Qredits heb gekregen?

  Ook ondernemers die geen kredietbehoefte hebben of het krediet bij een andere organisatie gekregen hebben, kunnen bij Qredits terecht voor een persoonlijke coach en begeleiding bij het ondernemingsplan.

 • Kan ik ook een coach uitzoeken zonder dat ik verder een dienst bij Qredits afneem zoals een krediet?

  Ja, dat kan. Via de website is het mogelijk om een coach reserveren die begeleiding biedt bij het maken van een ondernemingsplan. Dit kost €200,- excl. btw voor maximaal drie maanden. Wel moet je hiervoor een Qredits-account aanmaken of inloggen met het Qredits-account. Vervolgens kun je uit het overzicht van de beschikbare coaches in jouw regio zelf een coach uitzoeken. Betalen van het coachingstraject doe je met iDEAL.

 • Wat kan een coach van Qredits voor mij betekenen?

  Coaches van Qredits zijn veelal (oud-)ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en professionals uit het bedrijfsleven die er plezier in hebben om jou als ondernemer succesvol(ler) te maken. Zij fungeren als sparringpartner, denken met je mee, maar beslissen niet en doen geen uitvoerend werk. Daarnaast kunnen coaches hun specifieke kennis en ervaringen met je delen en zijn ze bereid om hun netwerk in te zetten.

 • Wie zijn de coaches van Qredits?

  Qredits heeft een eigen pool van ca. 600 vrijwillige coaches. Deze pool bestaat uit zowel (oud)ondernemers als professionals die op vrijwillige basis hun kennis en ervaring willen delen. Daarnaast werkt Qredits samen met organisaties die hun medewerkers de kans bieden om coach van Qredits te worden en hun expertise in te zetten voor ondernemers. De organisaties die dit doen zijn o.a.; Accenture, ABN AMRO, ING, Welten, NIBC, BDO,  Rabobank en Goudse Verzekeringen..

 • Zijn er ook coaches die mij kunnen helpen bij het schrijven van een ondernemingsplan?

  Qredits heeft ook coaches die je kunnen begeleiden bij de start van je bedrijf.

 • Specifieke kennis coaches

  Naast het algemene coachingstraject biedt Qredits coaches die je kunnen begeleiden op de volgende aandachtsgebieden:


  - Begeleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan (bij de start van je bedrijf)
  - Financieel en administratief
  - Marketing en verkoop
  - Personeelsbeleid
  - Crisismanagement en (re-)organisatie
  - Persoonlijke effectiviteit


  Op basis van het door jou opgegeven aandachtsgebied, gaan we op zoek naar een passende coach.

 • Hoe ziet een coachingstraject van Qredits eruit?

  Het coachingstraject zonder krediet heeft een looptijd van zes maanden en omvat elke maand een gesprek. Het coachingstraject met krediet heeft een looptijd van drie maanden en omvat minimaal één gesprek per maand.

 • Wat is de looptijd van een coachingstraject?

  Voor ondernemers die in eerste instantie geen Microkrediet afnemen bij Qredits, loopt de aanvraag via de website qredits.nl. De looptijd van een coachingstraject zonder krediet voor begeleiding bij je ondernemingsplan is zes maanden en omvat zes gesprekken. Voor ondernemers die een microkrediet afnemen bij Qredits duurt het traject voor de verschillende disciplines drie maanden.

 • Wat zijn de kosten voor een coachingstraject?

  Als kredietklant van Qredits kun je GRATIS gebruikmaken van ons coachingsaanbod. Niet kredietklanten kunnen voor  €200,- euro excl. btw begeleiding bij hun ondernemingsplan krijgen.

 • Hoe kan ik een coachingstraject aanvragen?

  Via onze website kun je je aanmelden voor een coachingstraject zonder krediet. Kom je  er niet uit? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de coachingsafdeling via 0546-534010.

 • Kan ik zelf een coach uitzoeken?

  Na het invullen van het aanmeldformulier voor een coachingstraject zonder krediet ontvang je per e-mail een link. Deze link verschaft je toegang tot ons coachingsaanbod. Voor een coachingstraject in combinatie met een krediet geldt dat je automatisch gratis een coach kunt gaan uitzoeken als je bent ingelogd. Het coachingsaanbod toont alle beschikbare coaches in jouw regio. Van alle coaches is te zien wat zijn of haar achtergrond en expertise is. Vervolgens kies je zelf de coach die bij je past.

 • Kan ik een coach krijgen uit mijn eigen regio?

  Op basis van je postcode gaan we op zoek naar een coach bij jou in de regio. Qredits beschikt over een groot aantal coaches die, verspreid over heel Nederland, voor je klaar staan. Als je in je zoekfilter aangeeft op zoek te zijn naar een coach voor een online traject (e-coaching) wordt er gezocht in heel Nederland.

 • Komt de coach bij mij thuis?

  Het intakegesprek zal bij je thuis of op de bedrijfslocatie plaatsvinden. De locatie van daaropvolgende gesprekken wordt in gezamenlijk overleg met de coach bepaald.

 • Contact coach

  Indien de coach na tien werkdagen nog geen contact met je heeft opgenomen, neem dan contact op met de afdeling coaching van Qredits, te bereiken op telefoonnummer 0546-534010.

 • Coachingstraject

  Graag verwijzen we je naar onze algemene voorwaarden, punt 5: Annulering en verhindering.

   

 • Klacht over coachingstraject

  Wanneer je ergens ontevreden over bent, kun je dit doorgeven aan de afdeling coaching van Qredits, te bereiken op telefoonnummer 0546-534010.

 • Wordt er bij het afsluiten van een Microkrediet altijd een coach geadviseerd?

  Afhankelijk van je ondernemerscompetenties kan de bedrijfsadviseur van Qredits je een coach adviseren. Onze coaches denken graag met je mee om je onderneming zo succesvol mogelijk te maken. Het volgen van een coachingstraject blijft vrijwillig en zal niet worden verplicht vanuit Qredits.

 • Ik heb een krediet aangevraagd en wil gebruik maken van een coach. Hoe nu verder?

  Voordat de offerte wordt opgesteld, ontvang je per e-mail een inlogcode die je toegang geeft tot het coachingsaanbod van Qredits. Hier vind je alle beschikbare coaches in jouw regio. Van alle coaches is te zien wat zijn of haar achtergrond en expertise is. Vervolgens kies je zelf de coach die bij je past.

 • Ik heb geen Microkrediet aangevraagd maar wil wel gebruik maken van een coach. Hoe nu verder?

  Via onze website kun je je aanmelden voor een coachingstraject zonder krediet.

 • Kan ik coach van Qredits worden?

  Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste mensen uit het bedrijfsleven om ondernemers te coachen. Ons coachingsnetwerk bestaat uit (oud-)ondernemers en professionals die zich op vrijwillige basis inzetten om ondernemers te begeleiden. Vanuit de passie om ondernemers sterker en succesvoller te maken, delen zij graag hun eigen kennis en ervaringen.

 • Welke voorwaarden zijn van toepassing?

  Op alle aankopen van Qredits zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Wat doet Qredits?

  Qredits helpt ondernemers verder met een financiering tot € 250.000, coaching en tools.

 • Wie is Qredits?

  We zijn een onafhankelijke en private kredietverstrekker met betrouwbare partners, zoals onder andere EIB (European Investment Bank), Rabobank, ABNAMRO, ING, Triodosbank, Accenture en de Goudse Verzekeringen. Maar onze grootste partner is de overheid, we werken samen met het Ministerie van Economische en Sociale Zaken. Qredits is een stichting met een ANBI-status. We hebben namelijk geen winstoogmerk. 

 • Hoelang bestaat jullie bedrijf?

  In januari 2009 zijn wij gestart met Qredits, Vanaf dat moment konden ondernemers een krediet bij ons aanvragen.

 • Wat is jullie missie?

  Qredits biedt coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen. Qredits doet dat door een combinatie van tools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) ondernemers aan te bieden. 

 • Voor wie is Qredits?

  Qredits is er voor iedere startende of bestaande ondernemer in Nederland. Onze oplossingen zijn gericht op het opzetten van een nieuw bedrijf, maar ook op het uitbouwen van een bestaande onderneming.

 • Wat onderscheidt jullie van andere partijen?

  Wij onderscheiden ons o.a. op de manier waarop wij een kredietaanvraag beoordelen. Wij kijken meer naar de ondernemer en zijn of haar plan en minder naar zekerheden. Daarnaast bieden wij diverse tools aan zoals e-learnings, ondernemersplansjabloon, avondscholen, bootcamps. ,Ook persoonlijke coaching, om startende en bestaande ondernemers verder te helpen is hiervan een onderdeel. Qredits is een stichting en heeft geen winstoogmerk. We zijn er niet om winst te maken, maar om winst te laten maken. We willen namelijk dat onze ondernemers verder komen.

  Een van onze doelstellingen is om klanten snel en persoonlijk verder te helpen. In sommige situaties kun je namelijk binnen een week via een verkorte procedure een krediet ontvangen. Heb je minder haast en kom je mogelijk in aanmerking voor een krediet, dan komen we bij je langs voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast kunnen wij, gebruik makend van ons netwerk, klanten verbinden met interessante partijen.

 • Hoe kan ik bij jullie solliciteren?

  Wat leuk om te horen dat je bij ons wilt komen werken. Hier vind je onze vacatures!

 • Ik wil een klacht indienen. Waar kan ik terecht?

  Dat is vervelend om te horen. Hier vind je ons klachtenformulier.
  Onze collega van de betreffende afdeling zal dit dan oppakken.

 • Adviesgesprek lening

  Op het moment dat wij de belangrijkste stukken compleet hebben en positief zijn over je aanvraag dan volgt er altijd een afspraak met een bedrijfsadviseur bij jou in de regio.  De aanvraag moet je wel eerst even via onze website indienen. Wij nemen dan doorgaans binnen twee werkdagen contact met je op.

 • Is het adviesgesprek vrijblijvend?

  Ja, een adviesgesprek is geheel vrijblijvend.

 • Kan een adviesgesprek ook per telefoon?

  Nee, wij zullen als wij positief zijn over de aanvraag altijd een persoonlijk gesprek met de klant inplannen. In sommige situaties kunnen we gebruik maken van een verkorte procedure waarbij wij het gesprek met de klant op afstand (via een beeldgesprek) zullen doen.

 • Wat wordt er besproken tijdens een adviesgesprek?

  Tijdens het gesprek met de adviseur zullen we je plannen persoonlijk bespreken. De nadruk zal liggen op je ondernemerscompetenties,  je ondernemingsplan, de markt, de privé situatie en indien van toepassing je jaarcijfers.  Daarnaast kijken wij wat de beste financieringsoplossing is en zullen we de mogelijkheden van coaching met je bespreken. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen een verstandige beslissing nemen over de financiering die je aan wilt gaan.

 • Wat is jullie adres?

  Ons adres van het hoofdkantoor is Wierdensestraat 27, 7607 GE Almelo

 • Wat is jullie postadres?

  Ons postadres is Postbus 302, 7600 AH Almelo

 • Wat is het nummer van de helpdesk?

  Het nummer van de helpdesk is 0546-534010, op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur zijn we telefonisch bereikbaar. Mailen mag ook, stuur dan je e-mail naar [email protected]

 • Is het mogelijk om eerst een kennismakingsgesprek met een Qredits-coach te hebben?

  Nee, helaas is het niet mogelijk om voorafgaand aan een coachingstraject kennis te maken met een Qredits-coach. Qredits besteedt veel zorg en aandacht aan de selectie en kwaliteit van de coaches. Wij vragen de coaches om een compleet en duidelijk coachprofiel op te stellen, zodat je een goede keuze kunt maken voor een coach. Wij kijken mee met jouw keuze om zoveel mogelijk te zorgen voor een goede match tussen jou en de coach.

 • Kan ik mijn coachingstraject verlengen?

  Wanneer de periode van het coachingstraject is verstreken, is het mogelijk je coachingstraject met je huidige coach te verlengen. Neem dan contact op met de afdeling Coaching. Zij kunnen je huidige coachingstraject afsluiten, waardoor je coach weer beschikbaar komt om te reserveren op het Coachingsplein.

 • Geen antwoord op vraag

  Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met de afdeling coaching van Qredits, te bereiken op telefoonnummer 0546-534010.

 • Ik heb mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

  Klik hier om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

  Werkt dit niet? Neem dan contact op met onze afdeling ICT op [email protected].

 • Resultaten ondernemerstest

  De ondernemerstest van Qredits laat zien wat voor type ondernemer je bent.  De test geeft je een beeld van de kwaliteiten die je in huis hebt en welke kanten je nog zou kunnen ontwikkelen. Er is geen 'goed' of 'fout' type.

 • Waarvoor dient het ondernemingsplansjabloon?

  Het ondernemingsplansjabloon is ontwikkeld door financiële experts van Qredits. Door het invullen van dit plan krijg je een goed beeld van wat je wilt als ondernemer, hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt. Het bevat alle noodzakelijke elementen die je nodig hebt voor een compleet ondernemingsplan.
  Het ondernemingsplan kun je gebruiken voor jezelf, voor je eventuele zakelijke partner(s) en natuurlijk voor het aanvragen van een krediet bij Qredits.

 • Wat is de e-learning Ondernemingsplan Schrijven?

  De e-learning Ondernemingsplan Schrijven is een online leermethode waarbij je in 6 hoofdstukken je eigen ondernemingsplan schrijft. Dit doe je aan de hand van voorbeelden, video's, ervaringen van andere ondernemers en opdrachten. De hoofdstukken zijn gebaseerd op het ondernemingsplansjabloon van Qredits.


  Een ondernemingsplan schrijven kan een behoorlijke kluif zijn. De e-learning maakt het schrijven van zo'n plan eenvoudig en levendig. Uniek is dat je, als je de e-learning afrondt, aan het eind een concreet ondernemingsplan hebt. Je kunt het plan meteen gebruiken voor jezelf, voor je eventuele zakelijke partner(s) en natuurlijk voor het aanvragen van een krediet bij Qredits.

 • Volgen e-learning

  De e-learning werkt in je internet browser. Hiervoor heb je een up-to-date versie nodig van bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome. De e-learning is alleen online te volgen dus een internet verbinding is noodzakelijk. We raden je aan om een eventuele 'pop-up blocker' uit te schakelen als je de e-learning gebruikt.

 • Software e-learning

  Je hebt een goed werkende internetverbinding nodig en een up-to-date internet browser. Aan het einde van de e-learning download je jouw eigen ondernemingsplan (een *.docx bestand) en financieel plan (een *.xlsx bestand) welke te openen zijn in de meeste office programma's (minimaal Microsoft Office 2010). Let op: Numbers op een Apple systeem kan niet goed overweg met het financieel plan in Excel, in dit geval raden wij aan een online programma hiervoor te gebruiken zoals Google Spreadsheet.

 • Kan ik de e-learning zonder internet-verbinding uitvoeren?

  Voor de e-learning heb je altijd een internetverbinding nodig. Wel worden je gegevens, mocht de verbinding uitvallen, bewaard.

 • Uitvoering e-learnings

  Met jouw inloggegevens kun je op maximaal 3 verschillende computers inloggen in de e-learning. Let op: Hierna worden je inlogcodes geblokkeerd.

 • Hoe lang mag ik gebruik maken van de e-learning?

  De inloggegevens voor de e-learning blijven drie maanden geldig. Voor de e-learning Ondernemingsplan Schrijven staat ongeveer 16 uur. Zodra je de e-learning hebt afgerond, download je jouw ondernemingsplan in een Word-bestand. Dit kun je bewaren op je computer en altijd aanpassen. Je hebt daarvoor de e-learning niet meer nodig.

 • Kan ik de geldigheidsdatum van de e-learning verlengen?

  De e-learning is gratis en kan in overleg worden verlengd.

 • Wat zijn de kosten voor een e-learning?

  Alle e-learnings zijn vanaf dit jaar gratis.

 • Zijn de gegevens die ik invoer tijdens de e-learning veilig?

  Wat je invoert tijdens de e-learning wordt met een beveiligde verbinding uitgewisseld. Gegevens die je invult, worden niet met derden gedeeld.

 • Hoe gaat Qredits om met de privacy van mijn ingevoerde gegevens?

  Uiteraard vindt Qredits jouw privacy belangrijk. Wij zullen je gegevens zonder jouw toestemming niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

 • Hoe lang ben ik bezig met deze e-learning?

  Het schrijven van een goed ondernemingsplan kost best veel tijd. Voor een goed resultaat ben je gemiddeld 16 uur bezig.

 • Moet ik de hele e-learning in 1 keer uitvoeren?

  Je kunt de e-learning net zo vaak onderbreken als je zelf wilt, om op een later moment verder te gaan. Reeds ingevulde gegevens blijven bewaard.

 • Ligt de volgorde van de e-learning-modules vast?

  Je kunt zelf bepalen welke hoofdstukken (modules) van het ondernemingsplan je in welke volgorde en wanneer uitvoert. De volgorde van de hoofdstukken in de e-learning is wel de meest logische.

 • Hoe kan ik mijn wachtwoord herstellen?

  Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen.

  of neem contact op met de afdeling ICT op [email protected].

 • Hoe kan ik mijn gebruikersnaam opvragen?

  Je gebruikersnaam om te kunnen inloggen op de e-learning is het e-mailadres dat je opgegeven hebt bij aanschaf van de e-learning. Deze kan niet worden veranderd.

 • Klacht over e-learning

  Als je ontevreden bent over de e-learning kun je via onze website een klacht bij ons indienen.

 • Heb ik na de e-learning mijn eigen complete ondernemingsplan?

  Na het doorlopen van de e-learning heb je een compleet en netjes verzorgd ondernemingsplan. Daarmee kun je goed voorbereid je onderneming gaan starten.

 • Hoe krijg ik mijn ondernemingsplan uit de e-learning?

  Wanneer je de hele e-learning hebt gevolgd en volledig hebt ingevuld, is het mogelijk om je eigen ondernemingsplan te downloaden. Dit plan kun je als Word-bestand opslaan en later nog zelf aanpassen.

 • Financieel plan

  Met het doorlopen van de e-learning maak je ook een financieel plan voor je onderneming. Dit financiële plan kan, apart van je ondernemingsplan, worden gedownload als Excel-bestand.

 • Moet ik de hele e-learning hebben afgerond voordat ik een ondernemingsplan krijg?

  Om een volledig ondernemingsplan te krijgen moet je alle velden hebben ingevuld. Je kunt (een onvolledige versie van) het plan echter wel tussendoor downloaden en opslaan of printen.

 • Ondernemingsplan bank

  Het ondernemingsplan dat je maakt met deze e-learning kan elke bank accepteren. Daarmee is niet gezegd dat je ook daadwerkelijk een krediet krijgt. Daarover beslist elke bank volgens eigen regels. Wel komen alle essentiële onderwerpen van een ondernemingsplan in de e-learning aan bod.

 • Wat doet Qredits?

  Qredits helpt ondernemers verder met een financiering tot € 250.000, coaching en tools.

 • Wie is Qredits?

  We zijn een onafhankelijke en private kredietverstrekker met betrouwbare partners, zoals onder andere EIB (European Investment Bank), Rabobank, ABNAMRO, ING, Triodosbank, Accenture en de Goudse Verzekeringen. Maar onze grootste partner is de overheid, we werken samen met het Ministerie van Economische en Sociale Zaken. Qredits is een stichting met een ANBI-status. We hebben namelijk geen winstoogmerk. 

 • Hoelang bestaat jullie bedrijf?

  In januari 2009 zijn wij gestart met Qredits, Vanaf dat moment konden ondernemers een krediet bij ons aanvragen.

 • Wat is jullie missie?

  Qredits biedt coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen. Qredits doet dat door een combinatie van tools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) ondernemers aan te bieden. 

 • Voor wie is Qredits?

  Qredits is er voor iedere startende of bestaande ondernemer in Nederland. Onze oplossingen zijn gericht op het opzetten van een nieuw bedrijf, maar ook op het uitbouwen van een bestaande onderneming.

 • Wat onderscheidt jullie van andere partijen?

  Wij onderscheiden ons o.a. op de manier waarop wij een kredietaanvraag beoordelen. Wij kijken meer naar de ondernemer en zijn of haar plan en minder naar zekerheden. Daarnaast bieden wij diverse tools aan zoals e-learnings, ondernemersplansjabloon, avondscholen, bootcamps. ,Ook persoonlijke coaching, om startende en bestaande ondernemers verder te helpen is hiervan een onderdeel. Qredits is een stichting en heeft geen winstoogmerk. We zijn er niet om winst te maken, maar om winst te laten maken. We willen namelijk dat onze ondernemers verder komen.

  Een van onze doelstellingen is om klanten snel en persoonlijk verder te helpen. In sommige situaties kun je namelijk binnen een week via een verkorte procedure een krediet ontvangen. Heb je minder haast en kom je mogelijk in aanmerking voor een krediet, dan komen we bij je langs voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast kunnen wij, gebruik makend van ons netwerk, klanten verbinden met interessante partijen.

 • Hoe kan ik bij jullie solliciteren?

  Wat leuk om te horen dat je bij ons wilt komen werken. Hier vind je onze vacatures!

 • Ik wil een klacht indienen. Waar kan ik terecht?

  Dat is vervelend om te horen. Hier vind je ons klachtenformulier.
  Onze collega van de betreffende afdeling zal dit dan oppakken.

 • Adviesgesprek lening

  Op het moment dat wij de belangrijkste stukken compleet hebben en positief zijn over je aanvraag dan volgt er altijd een afspraak met een bedrijfsadviseur bij jou in de regio.  De aanvraag moet je wel eerst even via onze website indienen. Wij nemen dan doorgaans binnen twee werkdagen contact met je op.

 • Is het adviesgesprek vrijblijvend?

  Ja, een adviesgesprek is geheel vrijblijvend.

 • Kan een adviesgesprek ook per telefoon?

  Nee, wij zullen als wij positief zijn over de aanvraag altijd een persoonlijk gesprek met de klant inplannen. In sommige situaties kunnen we gebruik maken van een verkorte procedure waarbij wij het gesprek met de klant op afstand (via een beeldgesprek) zullen doen.

 • Wat wordt er besproken tijdens een adviesgesprek?

  Tijdens het gesprek met de adviseur zullen we je plannen persoonlijk bespreken. De nadruk zal liggen op je ondernemerscompetenties,  je ondernemingsplan, de markt, de privé situatie en indien van toepassing je jaarcijfers.  Daarnaast kijken wij wat de beste financieringsoplossing is en zullen we de mogelijkheden van coaching met je bespreken. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen een verstandige beslissing nemen over de financiering die je aan wilt gaan.

 • Wat is jullie adres?

  Ons adres van het hoofdkantoor is Wierdensestraat 27, 7607 GE Almelo

 • Wat is jullie postadres?

  Ons postadres is Postbus 302, 7600 AH Almelo

 • Wat is het nummer van de helpdesk?

  Het nummer van de helpdesk is 0546-534010, op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur zijn we telefonisch bereikbaar. Mailen mag ook, stuur dan je e-mail naar [email protected]

 • Korting e-learning

  Voordat je afrekent, kun je in een speciaal veld je kortingscode invoeren. De korting wordt dan direct met het totaalbedrag verrekend.

 • Korting achteraf

  Achteraf kun je de korting niet meer claimen. Je moet de kortingscode dus invoeren vóórdat je betaalt om er gebruik van te kunnen maken.

 • Kortingscode vergeten

  Helaas is dan de korting voor jou niet meer bruikbaar. Je moet de kortingscode invoeren vóórdat je betaalt om er gebruik van te kunnen maken. Ben je dat vergeten, dan kun je jouw code eventueel weggeven aan iemand anders die met korting gebruik wil maken van de e-learning.

 • Kortingscode overdraagbaar

  Als je de kortingscode voor de e-learning hebt ontvangen, is deze eenmalig bruikbaar. Als je de code zelf niet gebruikt, kun je deze aan iemand anders weggeven. Die krijgt dankzij jouw code korting op de e-learning Ondernemersplan Schrijven.

 • Wanneer is persoonlijke coaching iets voor mij?

  De e-learning is speciaal ontwikkeld om je goed te begeleiden in het zelfstandig schrijven van je eigen ondernemingsplan. Mocht je er echter niet alleen uitkomen, dan zou persoonlijke begeleiding in de vorm van een eigen coach wellicht iets voor jou kunnen zijn. Klik hier voor onze coachingsmogelijkheden.

 • Wat kost een e-learning bij Qredits?

  De e-learnings van Qredits zijn inhoudelijk erg goed. Normaal gesproken is de prijs van een dergelijke e-learning ca. € 100,-. Qredits heeft besloten de e-learnings gratis aan te bieden zonder iedere vorm van verplichting. Qredits heeft als doel om ondernemerschap te bevorderen en geeft daar op deze wijze invulling aan.

 • Komen er nog nieuwe e-learnings?

  Het komende jaar zullen meer e-learnings worden ontwikkeld. Houd onze website daarom goed in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

 • Welke voorwaarden zijn van toepassing?

  Op alle aankopen van Qredits zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Geen antwoord op vraag

  Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met Qredits, te bereiken op telefoonnummer 0546-534010.

 • Wat is de Ondernemersschool?

  De Ondernemersschool is een dienst van Qredits. Startende ondernemers schrijven in tien weken hun eigen ondernemingsplan onder begeleiding van docenten, experts en ervaren ondernemers. Met een groep ondernemers in spé, maximaal twintig, schrijf je in tien weken je eigen ondernemingsplan. Thema's als persoonlijke effectiviteit, SWOT-analyse, marktonderzoek, social media en financiering komen aan bod.

 • Waar wordt de Ondernemersschool georganiseerd?

  De Ondernemersschool wordt georganiseerd in verschillende steden in Nederland. Zie hier meer informatie over de locaties, data en beschikbare deelname plekken.

 • Deelname Ondernemersschool

  Of je als deelnemer moet betalen voor de Ondernemersschool hangt af per locatie. Op sommige locaties wordt de Ondernemersschool aangeboden door de gemeente. Dit betekent dat je dan als inwoner van die gemeente niet hoeft te betalen voor deelname. Het kan zijn dat de gemeente dan wel bepaalde voorwaarden stelt aan de deelnemer vooraf. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van een uitkering. Op de locaties waar de gemeente het niet aanbiedt, vragen wij € 275,- eigen bijdrage (excl. BTW). Zie hier wat je daar allemaal voor terugkrijgt.

 • Hoe lang duurt de Ondernemersschool?

  De Ondernemersschool heeft een programma van tien weken waarin je je eigen ondernemingsplan schrijft. Elke week volg je in de avond een les van drie uur. Daarnaast moet je in je eigen tijd nog werken aan de opdrachten die gegeven worden voor het schrijven van je ondernemingsplan.

 • Is de Ondernemersschool klassikaal?

  Ja, de Ondernemersschool is klassikaal.

 • Hoe ziet het lesprogramma eruit?

  De Ondernemersschool heeft een programma van tien weken waarin je je eigen ondernemingsplan schrijft. Elke week volg je in de avond een les van drie uur. Daarnaast moet je in je eigen tijd nog werken aan de opdrachten die gegeven worden voor het schrijven van je ondernemingsplan.

 • Lesprogramma

  Thema's zoals persoonlijke effectiviteit, SWOT analyse, marktonderzoek, pitchen, Social Media en financiering komen aan bod. Elk thema wordt verzorgd door een expert op dat gebied.

 • Ik wil zelf een Ondernemersschool beginnen.

  Hier vind je wat meer informatie over je eigen Ondernemersschool beginnen. https://qredits.nl/academy/ondernemersschool/samenwerken.html

FAQ