Veelgestelde vragen

Je kunt hieronder direct je antwoord vinden. Met handige zoekfunctie.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een krediet?

  Bij een totale financieringsbehoefte tot € 250.000 kom je bij Qredits in aanmerking voor een zakelijk krediet, mits de (eventueel) aanwezige bestaande financieringen niet te hoog zijn.

  De documenten die je nodig hebt, hangen af van het krediet (Microkrediet of MKB-krediet) dat je aanvraagt. Daarbij maakt het uit of je een startende of bestaande ondernemer bent of dat je een bedrijf gaat overnemen.

  Zie hier de checklist voor het Microkrediet.

  Zie hier de checklist voor het MKB-krediet.

 • Is een ondernemingsplan noodzakelijk om een starterskrediet aan te vragen?

  Ja, bij een startende onderneming is het hebben van een goed ondernemingsplan essentieel bij de beoordeling van je aanvraag. Qredits biedt verschillende hulpmiddelen aan om een ondernemingsplan te schrijven. Zo kun je gebruik maken van het gratis sjabloon ondernemingsplan. Ook kun je aan de slag gaan met onze e-learning Ondernemingsplan Schrijven. Wil je persoonlijke hulp bij het maken van een ondernemingsplan, dan kunnen onze coaches je helpen.

 • Hoeveel kan ik maximaal bij Qredits lenen?

  Qredits verstrekt zakelijke krediet tot een maximum van € 250.000.

 • Ik heb meer nodig dan € 250.000. Kan ik bij Qredits terecht?

  Indien je kredietbehoefte groter is dan € 250.000 is het belangrijk dat je het kredietbedrag dat je extra nodig hebt, eerst rond hebt gekregen bij bijvoorbeeld een bank. De totale kredietbehoefte van de onderneming mag niet groter zijn dan € 500.000, dus inclusief de financiering van Qredits en de totale financiering bij een bank. Wij laten de hypothecaire financiering buiten beschouwing. Dit is van toepassing op zowel startende als bestaande ondernemers.

 • Neemt Qredits ook bestaande zakelijke kredieten over?

  Nee, de leningen van Qredits dienen hoofdzakelijk voor investeringen in bedrijfsactiviteiten.

 • Kan mijn bv ook krediet aanvragen bij Qredits?

  Wij nemen ook kredietaanvragen voor een bv in behandeling. Wij vragen in dat geval altijd om een volledige of gedeeltelijke privé borgstelling, afhankelijk van het aangevraagde krediet en de situatie, van de directeur en eventuele aandeelhouder(s).

 • Welke rechtsvormen komen bij Qredits in aanmerking voor een bedrijfskrediet?

  Aanvragen van ondernemingen die de rechtsvorm eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of bv hebben, kunnen door Qredits in behandeling worden genomen voor een bedrijfskrediet. Aanvragen van ondernemingen met een buitenlandse rechtsvorm, zoals GmbH, Ltd. en SA worden niet in behandeling genomen.

 • Kom ik nog in aanmerking voor financiering als ik een BKR-codering heb?

  Een BKR-codering betekent niet dat je bij voorbaat uitgesloten bent van een lening. Qredits beoordeelt dit per situatie.

 • Is het noodzakelijk eigen geld in te brengen?

  Nee, dit is niet per definitie noodzakelijk, maar afhankelijk van je ondernemingsplan en de beschrijving van het investeringsdoel. Wij zullen per aanvraag beoordelen in hoeverre het totale risico acceptabel is om zonder eigen inbreng te kunnen verstrekken. Eigen inbreng verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Welke branches zijn uitgesloten van kredietaanvragen?

  Aanvragen die vallen onder de volgende branches neemt Qredits niet in behandeling.

  - Sexgerelateerde bedrijven en daaraan gerelateerde erotische branches
  - Coffeeshops
  - Geldwisselkantoren en/of pandjeshuizen
  - Drugsgerelateerde ondernemingen
  - Wapenhandel
  - Commercieel vastgoed
  - Handelsbedrijven met importtransacties van en exporttransacties naar politiek en economisch instabiele landen

 • Hoe gaat Qredits om met schuldsanering (WSNP) en faillissement?

  Heeft een aanvrager te maken met schuldsanering (WSNP) of faillissement, dan kan hij eventueel een krediet aanvragen bij Qredits. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de schuldsanering of het faillissement succesvol zijn afgerond.

 • Ik ben in het buitenland actief. Komt mijn bedrijf toch in aanmerking voor een lening?

  Je komt in aanmerking voor een lening als het merendeel van de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Nederland.

 • Kan ik bij Qredits een krediet aanvragen in de vorm van een rekening courant?

  Je kan bij Qredits een Flexibel krediet aanvragen tot € 25.000. Dit betekent dat je flexibel geld kan opnemen wanneer jij daar behoefte aan hebt. En je betaalt alleen rente 1% over het opgenomen bedrag.

  Het Flexibel krediet kan ook worden aangevraagd in combinatie met één van onze andere financiele producten: een Microkrediet, MKB-krediet of een Hypothecair krediet.

 • Kom ik zonder eigen inbreng (geld en/of goederen) in aanmerking voor een lening bij Qredits?

  Ja, in principe is er geen eigen inbreng nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits.

 • Financiert Qredits ook werkkapitaal?

  Je kan bij Qredits een Flexibel krediet aanvragen tot € 25.000. Dit betekent dat je flexibel geld kan opnemen wanneer jij daar behoefte aan hebt. En je betaalt alleen rente 1% over het opgenomen bedrag.

  Het Flexibel krediet kan alleen worden aangevraagd in combinatie met een van onze andere financiele producten: een Microkrediet, MKB-krediet of een Hypothecair krediet.

 • Vraagt Qredits om een borg?

  Qredits vraagt niet standaard om een borg. Afhankelijk van de totale risico inschatting van het ondernemingsplan kan de ondernemer gevraagd worden in hoeverre iemand voor de lening borg zou kunnen staan. Een borg verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Is onderpand voor het verkrijgen van een lening noodzakelijk?

  Nee, er is in veel gevallen geen onderpand nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de bedrijfsadviseur het wel noodzakelijk acht.

 • Moet ik eerst een aanvraag bij een bank indienen voordat ik bij Qredits een aanvraag kan doen?

  Voor een microkrediet aanvraag tot € 50.000 is het niet verplicht om een afwijzing te hebben van de bank. Wij adviseren wel eerst een aanvraag bij een bank te doen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan dit misschien voordeliger uitpakken dan een lening bij Qredits.

  Voor een MKB-krediet aanvraag is het noodzakelijk om een afwijzing of doorverwijzing van een bank te hebben.

 • Wat is de maximale looptijd van een lening?

  De maximale looptijd van een Microkrediet is 10 jaar. De maximale looptijd van een MKB-krediet verschilt per type lening en kan oplopen tot 20 jaar. Qredits adviseert de looptijd zo kort mogelijk te houden. De bedrijfsadviseur van Qredits zal dit samen met je bespreken.

 • Hoe wordt de aflossingstermijn van mijn lening bepaald?

  De aflossingstermijn wordt bepaald op basis van je persoonlijke situatie. Dit is dus maatwerk. Veelal is de looptijd gelijk aan de economische levensduur van het investeringsobject.

 • Welke aflossingsvormen worden er gehanteerd?

  Bij een Microkrediet hanteren wij de annuïteit aflossingsvorm. Met een annuïteit aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode blijven de maandlasten gelijk. In de loop van de tijd verandert de samenstelling van het bedrag: je betaalt dan steeds minder rente en lost elke maand steeds meer af.

  Bij een MKB-krediet kan er gekozen worden tussen de annuïteit aflossing of de lineaire aflossing. Met een lineaire aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode daalt je schuld, betaal je minder rente en daalt dus automatisch je maandbedrag.

  Bij het Borgstellingskrediet geldt een lineair aflossingsvorm.

 • Wat is het verschil tussen annuiteit en lineair?

  Met een annuïteit aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode blijven de maandlasten gelijk. In de loop van de tijd verandert de samenstelling van het bedrag: je betaalt dan steeds minder rente en lost elke maand steeds meer af. Dus: annuïteit=gelijke maandlasten.

  Met een lineaire aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode daalt je schuld, betaal je minder rente en daalt dus automatisch je maandbedrag. Dus: lineair = dalende maandlasten.

 • Kan ik zelf kiezen van welke aflossingsvorm ik gebruik maak?

  Bij een MKB-krediet kan er gekozen worden tussen de annuïteit aflossing of de lineaire aflossing. Met uitzondering van het Borgstellingskrediet.
  Bij een Microkrediet geldt de annuïteit aflossingsvorm.

 • De maandelijkse incasso van rente en/of aflossing is mislukt, wat nu?

  Je kunt het bedrag zelf overmaken. Het IBAN nummer dat je voor handmatige betalingen kunt gebruiken is NL75RABO0125571704 t.n.v. Qredits. Vermeld bij handmatige betalingen altijd je klantnummer!

 • Waarom hanteert Qredits deze rente?

  We houden rekening met de risico’s die we lopen als kredietverstrekker. Het risico is vaak groter voor ons dan voor een bank, wij financieren namelijk in alle branches en letten niet op de inbreng van eigen geld of op de dekkingswaarde. Dit past bij Qredits, want we willen kansen bieden die anderen niet durven te bieden. Daarom wijkt de rente soms iets af van die bij de reguliere bank, overigens is dit niet veel. Vergelijk het maar eens met de rente voor ongedekte leningen, niet met onroerend goed (en goede dekking), dan kom je ook rond de 10% uit.
  De winst die we maken met onze stichting stoppen we meteen weer terug in de organisatie, zodat we de ondernemer verder kunnen helpen. Door middel van het aanbieden van coaching, educatie of persoonlijke ontwikkeling.

 • Kan ik mijn starterskrediet of bedrijfskrediet tussentijds boetevrij aflossen?

  In geval van een Microkrediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 10% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

  In geval van een MKB-krediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 5% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk.. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 8 van de Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet.

 • Kan ik een lening ook binnen één jaar aflossen?

  Extra aflossen of ineens aflossen van een Microkrediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 6 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

  Extra aflossen of ineens aflossen van een MKB-krediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in paragraaf 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet.

 • Hoe snel kan ik over de lening beschikken?

  Qredits probeert je binnen 14 dagen na het gesprek met een bedrijfsadviseur duidelijkheid te geven. Bij goedkeuring worden de noodzakelijke akten opgemaakt en verstuurd. Na ontvangst van de getekende akten, wordt binnen 5 werkdagen het krediet op je zakelijke rekening overgemaakt.

 • Mijn bedrijf bestaat al een aantal jaren, kan ik toch een krediet bij Qredits krijgen?

  Ja, Qredits verstrekt zakelijke leningen aan startende en bestaande ondernemers met een maximale kredietbehoefte van € 250.000.

 • Hoe gaat Qredits om met een combinatiefinanciering?

  In het geval van een combinatiefinanciering is het voor Qredits van belang dat de bancaire financiering eerst goedgekeurd is. Vervolgens kan je een aanvraag indienen bij Qredits. De aangevraagde bancaire financiering mag niet veel groter zijn dan € 250.000,-.

 • Krijg je altijd een coach als je een krediet bij Qredits afsluit?

  Voor coaching kun je zelf kiezen als je een krediet bij Qredits afsluit. Het hangt af van je ondernemerskwaliteiten of de bedrijfsadviseur van Qredits begeleiding door een coach adviseert. Het doel van de bedrijfscoach is je te helpen om een succes te maken van je onderneming. Heb je zelf al een coach, dan kan de bedrijfsadviseur nagaan of deze voldoende begeleiding biedt.

 • Wat is een Flexibel krediet?

  Het Flexibel krediet is een krediet tot € 25.000 wat flexibel kan worden opgenomen. Zo heb je altijd ruimte om in te spelen op jouw financiële behoefte.

 • Hoeveel bedraagt de rente van het Flexibel krediet?

  We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet.

 • Hoelang is de looptijd van het Flexibel krediet?

  De looptijd van het Flexibel krediet is tot wederopzegging.

 • Tot hoeveel kan ik maximaal lenen met het Flexibel krediet?

  Voor het Flexibel krediet kun je  maximaal € 25.000 lenen.

  Je spreekt met ons een limiet af hoeveel je maximaal kunt lenen: € 10.000, € 15.000, € 20.000 of € 25.000.

 • Welke kosten komen er bij het Flexibel krediet kijken?

  We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet.

  Daarnaast rekenen we kosten voor de screening van je documenten en de administratie. Als je al krediet bij ons hebt afgesloten, dan vragen we behandelkosten:

  Hoogte van de lening behandelkosten
  Van € 10.000 tot € 15.000 € 400
  Van € 15.000 tot € 25.000 € 550

  Voor het beheren van je Flexibel krediet vragen wij 0,25% van het limiet per kwartaal.

 • Gaat een Flexibel krediet altijd gecombineerd met een krediet van Qredits?

  Nee, je hoeft geen Microkrediet of MKB-krediet bij ons te hebben afgesloten, om een Flexibel krediet aan te vragen. Je kan eenvoudig een Flexibel krediet online aanvragen via onze website.

 • Kan Flexibel krediet ook gecombineerd worden met een Microkrediet of een MKB-krediet?

  Ja, dat kan. Je kunt een Flexibel krediet combineren met een Microkrediet of MKB-krediet. Zolang het totaal geleende bedrag bij Qredits niet meer is dan € 250.000. Dit is inclusief het limiet van het Flexibel krediet (€ 25.000). Over het totaalbedrag wordt dan vervolgens de behandelkosten via een staffel berekend.

 • Waarom verlaagt Qredits de rente met 1%?

  Door de goede financiële ontwikkelingen binnen Qredits kunnen we het rentepercentage voor alle nieuwe Microkredieten en MKB-kredieten vanaf 1 januari 2017 met 1% te verlagen! Het streven van ons is altijd geweest om, indien het financieel mogelijk is, een deel van ons rendement terug te geven aan ondernemers. Want de doelstelling van Qredits is niet om winst te maken, maar om winst te laten maken!

 • Per wanneer is het rentetarief verlaagd?

  Het nieuwe rentetarief is per 1 januari 2017 verlaagd. Als je overeenkomst voor 1 januari 2017 gedateerd is, dan geldt het oude tarief. Alle overeenkomsten die gedateerd zijn na 1 januari 2017 hebben het nieuwe rentetarief en profiteren daarmee van deze renteverlaging.

 • Is het rentetarief ook voor bestaande klanten?

  Het rentetarief bij deze renteverlaging geldt voor alle nieuwe klanten of bestaande klanten die een nieuwe lening afsluiten na 1 januari 2017.

 • Kan ik mijn huidige lening bij Qredits oversluiten naar het nieuwe rentetarief?

  Het is helaas niet mogelijk je huidige lening bij Qredits over te sluiten n.a.v. deze renteverlaging. Je hebt getekend voor een vast rentepercentage gedurende de looptijd van je lening. Bij Qredits is het niet mogelijk om een lening over te sluiten.

 • Waarom biedt Qredits coaching en begeleiding aan ondernemers?

  Het coachen van ondernemers is, naast het verstrekken van Microkredieten, een belangrijk onderdeel van de dienstenverlening van Qredits. Door de inzet van coaches krijgen ondernemers persoonlijke aandacht en begeleiding om de slagingskans van hun bedrijf te vergroten.

 • Wat houdt begeleiding en coaching door Qredits in?

  Qredits biedt zowel tools als persoonlijke begeleiding aan kleine en middelgrote ondernemers. Op onze website kun je het sjabloon Ondernemingsplan gratis downloaden. Tevens kun je (tegen betaling) gebruik maken van diverse e-learnings die je ondersteunen bij het schrijven van je ondernemingsplan of het schrijven van een verkoopplan. Naast ondersteunende tools biedt Qredits ook persoonlijke begeleiding aan ondernemers in de vorm van coachingstrajecten. Dit geldt voor ondernemers met en zonder krediet. Onze vrijwillige coaches denken met je mee en geven je handvaten om je verder te ontwikkelen. Ze doen geen uitvoerend werk en zullen dan ook geen ondernemingsplan voor je schrijven of beslissingen nemen over de bedrijfsvoering. Ze zijn er echt om je te coachen en te inspireren en om jou te laten groeien.

 • Wanneer kan ik een coach van Qredits krijgen?

  Qredits biedt coachingstrajecten aan startende en bestaande ondernemers aan. Naast coaching voor ondernemers met een Microkrediet, kunnen ook ondernemers die geen kredietbehoefte hebben bij Qredits terecht voor een persoonlijke coach.

 • Kan ik ook een coach krijgen als ik geen Microkrediet bij Qredits heb gekregen?

  Ja, ook ondernemers die geen kredietbehoefte hebben of het krediet bij een andere organisatie gekregen hebben, kunnen bij Qredits terecht voor een persoonlijke coach.

 • Wat kan een coach van Qredits voor mij betekenen?

  Coaches van Qredits zijn veelal (oud-)ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en professionals uit het bedrijfsleven die er plezier in hebben om jou als ondernemer succesvol(ler) te maken. Zij fungeren als sparringpartner, denken met je mee, maar beslissen niet en doen geen uitvoerend werk. Daarnaast kunnen coaches hun specifieke kennis en ervaringen met je delen en zijn ze bereid om hun netwerk in te zetten.

 • Wie zijn de coaches van Qredits?

  Qredits heeft een eigen pool van coaches. Deze pool bestaat uit zowel (oud)ondernemers als professionals die op vrijwillige basis hun kennis en ervaring willen delen. Daarnaast werkt Qredits samen met organisaties die hun medewerkers de kans bieden om coach van Qredits te worden en hun expertise in te zetten voor ondernemers. De organisaties die dit doen zijn o.a.; Accenture, ABN AMRO, Welten, NIBC, BDO,  Rabobank, Goudse,  Makro en GGN.
  Lees meer over onze coachingspartners

 • Zijn er ook coaches die mij kunnen helpen bij het schrijven van een ondernemingsplan?

  Ja, Qredits heeft ook coaches die je kunnen begeleiden bij de start van je bedrijf.
  Lees hier meer over

 • Zijn er ook coaches met specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of marketing?

  Ja, naast het algemene coachingstraject biedt Qredits coaches die je kunnen begeleiden op de volgende aandachtsgebieden:

  - Begeleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan (bij de start van je bedrijf)
  - Financieel en administratief
  - Marketing en verkoop
  - Personeelsbeleid
  - Crisismanagement en (re-)organisatie
  - Persoonlijke effectiviteit

  Op basis van het door jou opgegeven aandachtsgebied, gaan we op zoek naar een passende coach.
  Lees hier meer over 

 • Hoe ziet een coachingstraject van Qredits eruit?

  Beide trajecten (met en zonder krediet) beginnen met een intakegesprek waarin je met de coach afspraken maakt over de frequentie en de aard van de contactmomenten en wie daarvoor het initiatief neemt. Tevens wordt de doelstelling van het coachingstraject vastgelegd (wanneer is het traject geslaagd). Ter afronding van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats waarin getoetst wordt of de doelstelling behaald is. Ook  jouw ervaringen als ondernemer met het coachingstraject worden besproken. Het coachingstraject zonder krediet heeft een looptijd van zes maanden en omvat vier tot zes gesprekken. Het coachingstraject met krediet heeft een looptijd van twaalf maanden en omvat minimaal twaalf gesprekken.

 • Wat is de looptijd van een coachingstraject?

  Voor ondernemers die in eerste instantie geen Microkrediet afnemen bij Qredits, loopt de aanvraag via de website qredits.nl. De looptijd van een coachingstraject zonder krediet is zes maanden en omvat vier tot zes gesprekken. Voor ondernemers die een microkrediet afnemen bij Qredits loopt de aanvraag voor een coachingstraject via de kredietaanvraag en duurt het traject een jaar.

 • Wat zijn de kosten voor een coachingstraject?

  Voor het faciliteren van een coachingstraject vragen we een vergoeding van € 200,- excl. BTW.

 • Hoe kan ik een coachingstraject aanvragen?

  Via onze website kun je je aanmelden voor een coachingstraject zonder krediet. Voor ondernemers die een Microkrediet afnemen bij Qredits loopt de aanvraag voor een coachingstraject via de kredietaanvraag.

 • Kan ik zelf een coach uitzoeken?

  Ja, na het invullen van het aanmeldformulier voor een coachingstraject zonder krediet op ontvang je per e-mail een link. Deze link verschaft je toegang tot ons coachingsaanbod. Voor een coachingstraject in combinatie met een Microkrediet ontvang je per e-mail een inlogcode die je toegang geeft tot het coachingsaanbod van Qredits. Het coachingsaanbod toont alle beschikbare coaches in jouw regio. Van alle coaches is te zien wat zijn of haar achtergrond en expertise is. Vervolgens kies je zelf de coach die bij je past.

 • Kan ik een coach krijgen uit mijn eigen regio?

  Ja, op basis van je postcode gaan we op zoek naar een coach bij jou in de regio. Qredits beschikt over een groot aantal coaches die, verspreid over heel Nederland, voor je klaar staan.

 • Komt de coach bij mij thuis?

  Ja, het intakegesprek zal bij je thuis of op de bedrijfslocatie plaatsvinden. De locatie van daaropvolgende gesprekken wordt in gezamenlijk overleg met de coach bepaald. 

 • Wat te doen als de coach geen contact met mij opneemt?

  Indien de coach na tien werkdagen nog geen contact met je heeft opgenomen, neem dan contact op met de afdeling coaching van Qredits, te bereiken op telefoonnummer 0546-534010.

 • Kan ik mijn geld terug krijgen als ik niet tevreden ben over het coachingstraject?

  Graag verwijzen we je naar onze algemene voorwaarden, punt 5: Annulering en verhindering.

  Tip: maak tijdens het intakegesprek met je coach duidelijke, haalbare  en concrete afspraken, zodat de verwachtingen voor beide partijen duidelijk en helder zijn.

 • Waar kan ik een klacht indienen over mijn coachingstraject?

  Wanneer je ergens ontevreden over bent, kun je dit doorgeven aan de afdeling coaching van Qredits, te bereiken op telefoonnummer 0546-534010.

 • Wordt er bij het afsluiten van een Microkrediet altijd een coach geadviseerd?

  Afhankelijk van je ondernemerscompetenties kan de bedrijfsadviseur van Qredits je een coach adviseren. Onze coaches denken graag met je mee om je onderneming zo succesvol mogelijk te maken. Het volgen van een coachingstraject blijft altijd vrijwillig en zal niet worden verplicht vanuit Qredits.

 • Ik heb een Microkrediet aangevraagd en wil gebruik maken van een coach. Hoe nu verder?

  Voordat de offerte wordt opgesteld, ontvang je per e-mail een inlogcode die je toegang geeft tot het coachingsaanbod van Qredits. Hier vind je alle beschikbare coaches in jouw regio. Van alle coaches is te zien wat zijn of haar achtergrond en expertise is. Vervolgens kies je zelf de coach die bij je past.

 • Ik heb geen Microkrediet aangevraagd maar wil wel gebruik maken van een coach. Hoe nu verder?

  Via onze website kun je je aanmelden voor een coachingstraject zonder krediet.

 • Kan ik coach van Qredits worden?

  Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste mensen uit het bedrijfsleven om ondernemers te coachen. Ons coachingsnetwerk bestaat uit (oud-)ondernemers en professionals die zich op vrijwillige basis inzetten om ondernemers te begeleiden. Vanuit de passie om ondernemers sterker en succesvoller te maken, delen zij graag hun eigen kennis en ervaringen. Door jezelf aan te melden als coach van Qredits draag je bij aan de ontwikkeling van goed ondernemerschap in Nederland. Kijk voor meer informatie op Qreditscoach.nl en meld je aan!

 • Welke voorwaarden zijn van toepassing?

  Op alle aankopen van Qredits zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Is het mogelijk om eerst een kennismakingsgesprek met een Qredits-coach te hebben?

  Nee, helaas is het niet mogelijk om voorafgaand aan een coachingstraject kennis te maken met een Qredits-coach. Qredits besteedt veel zorg en aandacht aan de selectie en kwaliteit van de coaches. Wij vragen de coaches om een compleet en duidelijk coachprofiel op te stellen, zodat je een goede keuze kunt maken voor een coach.

  Het proces is zo ingericht dat je zelf een coach kunt selecteren. Uit de praktijk blijkt dat, doordat je zelf een coach selecteert, er nauwelijks mis-matches tussen ondernemers en coaches zijn. Mocht er toch geen klik zijn met de coach dan kun je contact opnemen met de afdeling Coaching via e-mail, coaching@qredits.nl. Je ontvangt dan eenmalig de gelegenheid om een andere coach uit te zoeken via het Coachingsplein.

 • Kan ik mijn coachingstraject verlengen?

  Wanneer de periode van het coachingstraject is verstreken, is het mogelijk je coachingstraject met je huidige coach te verlengen. Je kunt je coachingstraject verlengen door opnieuw een coachingstraject van zes maanden aan te schaffen via onze website. Is je coach nog niet beschikbaar op het Coachingsplein, omdat je einddatum nog niet is verstreken? Neem dan contact op met de afdeling Coaching. Zij kunnen je huidige coachingstraject afsluiten, waardoor je coach weer beschikbaar komt om te reserveren op het Coachingsplein.

 • Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag, wat nu?

  Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met de afdeling coaching van Qredits, te bereiken op telefoonnummer 0546-534010.

 • Ik heb mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

  Klik hier om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

 • Wat bieden de resultaten van de ondernemerstest mij?

  De ondernemerstest van Qredits laat zien wat voor type ondernemer je bent.  De test geeft je een beeld van de kwaliteiten die je in huis hebt en welke kanten je nog zou kunnen ontwikkelen. Er is geen 'goed' of 'fout' type.

 • Waarvoor dient het ondernemingsplansjabloon?

  Het ondernemingsplansjabloon is ontwikkeld door financiële experts van Qredits. Door het invullen van dit plan krijg je een goed beeld van wat je wilt als ondernemer, hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt. Het bevat alle noodzakelijke elementen die je nodig hebt voor een compleet ondernemingsplan.

  Het ondernemingsplan kun je gebruiken voor jezelf, voor je eventuele zakelijke partner(s) en natuurlijk voor het aanvragen van een krediet bij Qredits.

 • Wat is de e-learning Ondernemingsplan Schrijven?

  De e-learning Ondernemingsplan Schrijven is een online leermethode waarbij je in 6 hoofdstukken je eigen ondernemingsplan schrijft. Dit doe je aan de hand van voorbeelden, video's, ervaringen van andere ondernemers en opdrachten. De hoofdstukken zijn gebaseerd op het ondernemingsplansjabloon van Qredits.

  Een ondernemingsplan schrijven kan een behoorlijke kluif zijn. De e-learning maakt het schrijven van zo'n plan eenvoudig en levendig. Uniek is dat je, als je de e-learning afrondt, aan het eind een concreet ondernemingsplan hebt. Je kunt het plan meteen gebruiken voor jezelf, voor je eventuele zakelijke partner(s) en natuurlijk voor het aanvragen van een krediet bij Qredits.

 • Aan welke technische specificaties moet mijn computer voldoen om een e-learning te kunnen volgen?

  De e-learning werkt in je internet browser. Hiervoor heb je een up-to-date versie nodig van bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome. De e-learning is alleen online te volgen dus een internet verbinding is noodzakelijk. We raden je aan om een eventuele 'pop-up blocker' uit te schakelen als je de e-learning gebruikt.

 • Welke software is er nodig om de e-learning te kunnen uitvoeren?

  Je hebt een goed werkende internetverbinding nodig en een up-to-date internet browser. Aan het einde van de e-learning download je jouw eigen ondernemingsplan (een *.docx bestand) en financieel plan (een *.xlsx bestand) welke te openen zijn in de meeste office programma's (minimaal Microsoft Office 2010). Let op: Numbers op een Apple systeem kan niet goed overweg met het financieel plan in Excel, in dit geval raden wij aan een online programma hiervoor te gebruiken zoals Google Spreadsheet.

 • Kan ik de e-learning zonder internet-verbinding uitvoeren?

  Nee. Voor de e-learning heb je altijd een internetverbinding nodig. Wel worden je gegevens, mocht de verbinding uitvallen, bewaard.

 • Kan ik de e-learning op verschillende computers uitvoeren of alleen vanaf dezelfde?

  Met jouw inloggegevens kun je op maximaal 3 verschillende computers inloggen in de e-learning. Let op: Hierna worden je inlogcodes geblokkeerd.

 • Hoe lang mag ik gebruik maken van de e-learning?

  De inloggegevens voor de e-learning blijven drie maanden geldig. Voor de e-learning Ondernemingsplan Schrijven staat ongeveer 16 uur. Zodra je de e-learning hebt afgerond, download je jouw ondernemingsplan in een Word-bestand. Dit kun je bewaren op je computer en altijd aanpassen. Je hebt daarvoor de e-learning niet meer nodig.

 • Kan ik de geldigheidsdatum van de e-learning verlengen?

  De e-learning kan kosteloos éénmalig verlengd worden.

 • Zijn de gegevens die ik invoer tijdens de e-learning veilig?

  Ja. Wat je invoert tijdens de e-learning wordt met een beveiligde verbinding uitgewisseld. Gegevens die je invult, worden niet met derden gedeeld.

 • Hoe gaat Qredits om met de privacy van mijn ingevoerde gegevens?

  Uiteraard vindt Qredits jouw privacy belangrijk. Wij zullen je gegevens zonder jouw toestemming niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

 • Hoe lang ben ik bezig met deze e-learning?

  Het schrijven van een goed ondernemingsplan kost best veel tijd. Voor een goed resultaat ben je gemiddeld 16 uur bezig.

 • Moet ik de hele e-learning in 1 keer uitvoeren?

  Je kunt de e-learning net zo vaak onderbreken als je zelf wilt, om op een later moment verder te gaan. Reeds ingevulde gegevens blijven bewaard.

 • Ligt de volgorde van de e-learning-modules vast?

  Nee. Je kunt zelf bepalen welke hoofdstukken (modules) van het ondernemingsplan je in welke volgorde en wanneer uitvoert. De volgorde van de hoofdstukken in de e-learning is wel de meest logische.

 • Hoe kan ik mijn wachtwoord herstellen?

  Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen. Op het moment dat je dat doet, word je oude wachtwoord overschreven door het nieuwe wachtwoord.

 • Hoe kan ik mijn gebruikersnaam opvragen?

  Je gebruikersnaam om te kunnen inloggen op de e-learning is het e-mailadres dat je opgegeven hebt bij aanschaf van de e-learning. Deze kan niet worden veranderd.

 • Waar kan ik een klacht indienen over de e-learning?

  Als je ontevreden bent over de e-learning kun je via onze website een klacht bij ons indienen.

 • Heb ik na de e-learning mijn eigen complete ondernemingsplan?

  Ja, na het doorlopen van de e-learning heb je een compleet en netjes verzorgd ondernemingsplan. Daarmee kun je goed voorbereid je onderneming gaan starten.

 • Hoe krijg ik mijn ondernemingsplan uit de e-learning?

  Wanneer je de hele e-learning hebt gevolgd en volledig hebt ingevuld, is het mogelijk om je eigen ondernemingsplan te downloaden. Dit plan kun je als Word-bestand opslaan en later nog zelf aanpassen.

 • Komt er ook een financieel plan bij het ondernemingsplan?

  Met het doorlopen van de e-learning maak je ook een financieel plan voor je onderneming. Dit financiële plan kan, apart van je ondernemingsplan, worden gedownload als Excel-bestand.

 • Moet ik de hele e-learning hebben afgerond voordat ik een ondernemingsplan krijg?

  Om een volledig ondernemingsplan te krijgen moet je alle velden hebben ingevuld. Je kunt (een onvolledige versie van) het plan echter wel tussendoor downloaden en opslaan of printen.

 • Kan ik met dit ondernemingsplan naar elke bank voor een krediet?

  Het ondernemingsplan dat je maakt met deze e-learning kan elke bank accepteren. Daarmee is niet gezegd dat je ook daadwerkelijk een krediet krijgt. Daarover beslist elke bank volgens eigen regels. Wel komen alle essentiële onderwerpen van een ondernemingsplan in de e-learning aan bod.

 • Ik heb een kortingscode: Hoe wordt de korting op de e-learning verwerkt?

  Voordat je afrekent, kun je in een speciaal veld je kortingscode invoeren. De korting wordt dan direct met het totaalbedrag verrekend.

 • Kan ik achteraf nog de korting terugkrijgen als ik een code heb?

  Achteraf kun je de korting niet meer claimen. Je moet de kortingscode dus invoeren vóórdat je betaalt om er gebruik van te kunnen maken.

 • Wat kan ik doen als ik de kortingscode vergeten ben in te voeren?

  Helaas is dan de korting voor jou niet meer bruikbaar. Je moet de kortingscode invoeren vóórdat je betaalt om er gebruik van te kunnen maken. Ben je dat vergeten, dan kun je jouw code eventueel weggeven aan iemand anders die met korting gebruik wil maken van de e-learning.

 • Is de kortingscode voor de e-learning overdraagbaar aan anderen?

  Als je de kortingscode voor de e-learning hebt ontvangen, is deze eenmalig bruikbaar. Als je de code zelf niet gebruikt, kun je deze aan iemand anders weggeven. Die krijgt dankzij jouw code korting op de e-learning Ondernemersplan Schrijven.

 • Wanneer is persoonlijke coaching iets voor mij?

  De e-learning is speciaal ontwikkeld om je goed te begeleiden in het zelfstandig schrijven van je eigen ondernemingsplan. Mocht je er echter niet alleen uitkomen, dan zou persoonlijke begeleiding in de vorm van een eigen coach wellicht iets voor jou kunnen zijn. Klik hier voor onze coachingsmogelijkheden.

 • Kan ik mijn geld terug krijgen als de e-learning niet goed werkt?

  Qredits geeft in principe geen geld terug. Wel willen we je uiteraard een werkende dienst bieden. Mocht je problemen ervaren met of vragen hebben over de e-learning neem dan contact op met ons.

 • Komen er nog nieuwe e-learnings?

  Ja. De komende maanden zullen meer e-learnings worden ontwikkeld. Houd onze website daarom goed in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

 • Welke voorwaarden zijn van toepassing?

  Op alle aankopen van Qredits zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (klik op de link om deze te downloaden als pdf).

 • Ik heb geen antwoord op mijn vraag gekregen. Wat nu?

  Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met Qredits, te bereiken op telefoonnummer 0546-534010.

 • Wat is de EigenBaas Avondschool?

  De EigenBaas Avondschool is een dienst van Qredits. Startende ondernemers schrijven in tien weken hun eigen ondernemingsplan onder begeleiding van docenten, experts en ervaren ondernemers. Met een groep ondernemers in spé, maximaal twintig, schrijf je in tien weken je eigen ondernemingsplan. Thema's als persoonlijke effectiviteit, SWOT-analyse, marktonderzoek, social media en financiering komen aan bod.

 • Voor wie is de EigenBaas Avondschool?

  Het is voor iedereen die een goed ondernemingsplan wil schrijven, kennis wil nemen van alle facetten van het ondernemerschap en serieus een volgende stap wil maken.

 • Waar wordt de EigenBaas Avondschool georganiseerd?

  De EigenBaas Avondschool wordt georganiseerd in verschillende steden in Nederland. Zie hier meer informatie over de locaties, data en beschikbare deelname plekken.

 • Moet ik betalen voor deelname aan de EigenBaas Avondschool?

  Of je als deelnemer moet betalen voor de EigenBaas Avondschool hangt af per locatie. Op sommige locaties wordt de Avondschool aangeboden door de gemeente. Dit betekent dat je dan als inwoner van die gemeente niet hoeft te betalen voor deelname. Het kan zijn dat de gemeente dan wel bepaalde voorwaarden stelt aan de deelnemer vooraf. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van een uitkering. Op de locaties waar de gemeente het niet aanbiedt, vragen wij € 275,- eigen bijdrage (excl. BTW). Zie hier wat je daar allemaal voor terugkrijgt.

 • Hoe lang duurt de EigenBaas Avondschool?

  De Avondschool heeft een programma van tien weken waarin je je eigen ondernemingsplan schrijft. Elke week volg je in de avond een les van drie uur. Daarnaast moet je in je eigen tijd nog werken aan de opdrachten die gegeven worden voor het schrijven van je ondernemingsplan.

FAQ