Rente Flexibel krediet

We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet. De vaste beheervergoeding is 0,25% per kwartaal.

Rente Flexibel krediet