Hoeveel bedraagt de rente van het Flexibel krediet?

We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet. De vaste beheervergoeding is 0,25% per kwartaal.

Hoeveel bedraagt de rente van het Flexibel krediet?