Uitstel aflossing

Ja, dat kan. Om te zorgen dat de kasstroom goed op gang komt is het niet ongebruikelijk de eerste maanden nog niet af te lossen maar alleen de rente te betalen. De termijn wordt samen met de adviseur in goed overleg vastgesteld maar een aantal maanden aflossingsvrij is niet ongebruikelijk.

Uitstel aflossing