Coaching

Voor coaching kun je zelf kiezen als je een krediet bij Qredits afsluit. Het hangt af van je ondernemerskwaliteiten of de bedrijfsadviseur van Qredits begeleiding door een coach adviseert. Het doel van de bedrijfscoach is je te helpen om een succes te maken van je onderneming. Heb je zelf al een coach, dan kan de bedrijfsadviseur nagaan of deze voldoende begeleiding biedt. Coaching is dus niet verplicht maar meestal wel aan te raden.

Coaching