Wat zijn de voorwaarden bij het overlijden van de contracthouder?

Het verstrekte krediet wordt niet kwijtgescholden. De nieuwe situatie zal dus afhangen van het testament van de contracthouder en zal overgaan op de erfgename.

Wat zijn de voorwaarden bij het overlijden van de contracthouder?