Welke rechtsvormen komen bij Qredits in aanmerking voor een bedrijfskrediet?

Aanvragen van ondernemingen die de rechtsvorm eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of bv hebben, kunnen door Qredits in behandeling worden genomen voor een bedrijfskrediet. Aanvragen van ondernemingen met een buitenlandse rechtsvorm, zoals GmbH, Ltd. en SA worden niet in behandeling genomen.

Welke rechtsvormen komen bij Qredits in aanmerking voor een bedrijfskrediet?