Rentepercentage bedrijfshypotheek

We rekenen een rente van 6,75% per jaar voor het bedrijfshypotheek. De rente staat vast gedurende de hele looptijd van de lening. Bij een verhoogd risico, kunnen we een opslag berekenen van 1%.Hoe hoog de rente voor jou is, hangt af van de waarde van het onroerend goed en het risico dat wij aan de onderneming toerekenen.

Rentepercentage bedrijfshypotheek