Welke rentepercentage rekenen jullie voor een bedrijfshypotheek?

We rekenen een rente van 6,75% per jaar voor het bedrijfshypotheek. De rente staat vast gedurende de hele looptijd van de lening. Bij een verhoogd risico, kunnen we een opslag berekenen van 1%.Hoe hoog de rente voor jou is, hangt af van de waarde van het onroerend goed en het risico dat wij aan de onderneming toerekenen.

Welke rentepercentage rekenen jullie voor een bedrijfshypotheek?