Rentepercentage MKB-krediet

We rekenen een rente van 7,75% per jaar voor het MKB-krediet. De rente staat vast gedurende de hele looptijd van de lening. Bij een verhoogd risico, kunnen we een opslag berekenen van 1%.

Rentepercentage MKB-krediet