Afspraak met bedrijfsadviseur

Afspraak met bedrijfsadviseur

Hebben wij een goed beeld van je onderneming en is je aanvraag volledig, dan wordt je aanvraag doorgezet naar een regionale bedrijfsadviseur. Deze adviseur zal jouw aanvraag beoordelen en de haalbaarheid van het plan toetsen.

Het gesprek

Het screeningsgesprek vindt plaats bij je thuis of op je bedrijf. Ben je getrouwd of woon je samen, dan is het belangrijk dat ook je partner tijdens het gesprek aanwezig is. Tijdens het gesprek kijken we naar je persoonlijke achtergrond en je plannen. Er wordt niet alleen cijfermatig gekeken; ook je motivatie om een onderneming te beginnen en je ondernemersvaardigheden komen aan bod. De bedrijfsadviseur kijkt samen met jou naar de haalbaarheid, de lokale marktomstandigheden en de branche. Misschien vraagt de adviseur je om bepaalde zaken toe te lichten of aan te tonen. Houd ook altijd je persoonlijke administratie bij de hand. Daarnaast zal de adviseur je vragen om je te legitimeren en een kopie van het legitimatiebewijs af te geven. Dit in verband met het vaststellen van je identiteit en het checken van je handtekening verderop in het aanvraagproces .De bedrijfsadviseur kan je een indicatie geven wat de kansen zijn dat het krediet verstrekt wordt. Ook bespreekt de bedrijfsadviseur met je of er behoefte is aan een coach. Deze coach ondersteunt je bij de vraagstukken die je hebt bij je bedrijf.

Na afloop

Is het oordeel van de bedrijfsadviseur negatief, dan laat hij dit binnen een week weten. Valt het oordeel positief uit, dan is het krediet nog niet definitief goedgekeurd. De laatste beoordeling gebeurt door een riskmanager van Qredits. Die baseert zich hierbij op het screeningsrapport van de bedrijfsadviseur. De screening - tot en met de beoordeling door de riskmanager - duurt ongeveer een à twee weken.

Microkrediet aanvragen  MKB-krediet aanvragen

Afspraak met bedrijfsadviseur