Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over de financieringsproducten van Qredits. 
Direct je antwoord. Met handige zoekfunctie.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een krediet?

  Bij een totale openstaande financieringsbehoefte tot max. € 250.000 kom je bij Qredits in aanmerking voor een zakelijk krediet. De documenten die je nodig hebt, hangen af van het krediet (Microkrediet of MKB-krediet) dat je aanvraagt en of je een starter, een bedrijf wilt overnemen of bestaand ondernemer bent.  Een aanvraag kun je indienen via onze website www.qredits.nl.

 • Ondernemingsplan noodzakelijk

  Bij een startende onderneming is het hebben van een goed ondernemingsplan essentieel bij de beoordeling van je aanvraag. Qredits biedt verschillende hulpmiddelen aan om een ondernemingsplan te schrijven. Zo kun je gebruik maken van het gratis sjabloon ondernemingsplan. Ook kun je aan de slag gaan met onze e-learning Ondernemingsplan Schrijven. Wil je persoonlijke hulp bij het maken van een ondernemingsplan, dan kunnen onze coaches je helpen. Overigens is het niet zo dat de dikte van het ondernemingsplan bepalend is. De informatie moet dusdanig concreet en volledig zijn dat we onze adviseur een afspraak met u kunnen laten inplannen. Vooral het financieel plan wordt nog wel eens vergeten. Vergeet vooral niet om deze bij te voegen. Deze hoeft niet persé door een accountant opgesteld te zijn. Wel is het van belang dat er aandacht is besteed aan de cijfermatige onderbouwing. Voor bestaande ondernemers dienen we de jaarrekening te hebben en/of een eigen uitdraai uit de administratie.

 • Hoeveel kan ik maximaal bij Qredits lenen?

  Qredits verstrekt zakelijke krediet tot een maximum van € 250.000.

 • Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een lening?

  Wij kunnen helaas geen financiering verstrekken aan:

  -    Een Limited of andere buitenlandse rechtsvorm binnen de totale bedrijfsstructuur
  -    Een onderneming die zich richt op seks, drugs (zoals coffeeshops), tabakshandel en wapenhandel, gok-en kansspelen, crypto-currency, geldwisselkantoren en money transfer
  -    Een onderneming die content maakt of verspreid waarin geweld, drugs, en wapens voorkomen      
  -    Een onderneming met in- en exporttransacties naar politiek en economisch instabiele landen
  -    Een onderneming waarvan de activiteiten grotendeels in het buitenland plaatsvinden
  -    Een onderneming waarbij de economische impact en/of werkgelegenheid niet in Nederland wordt gerealiseerd
  -    Een onderneming die in het buitenland is gevestigd of voornemens is zich in het buitenland te vestigen
  -    Een onderneming met een (voor Qredits) complexe bedrijfsstructuur
  -    Een onderneming waarvan de omzet- en/of balansvolumes niet meer passend zijn bij een Microfinanciering organisatie

 • Wat is de procedure van een lening?

  1.    De aanvraag wordt door de klant ingediend via de website.
  2.    Daarna wordt er gekeken of de aanvraag binnen de doelgroep van Qredits valt, de stukken compleet zijn en of wij positief zijn over de aanvraag. Dit duurt gemiddeld twee werkdagen.
  3.    Als wij positief zijn over de aanvraag zullen we een gesprek met een adviseur in de regio inplannen.
  4.    Als de adviseur na het gesprek nog steeds positief is wordt de aanvraag intern beoordeeld en maken wij de offerte op.

 • Meer dan € 250.000

  Indien je kredietbehoefte groter is dan € 250.000 is het belangrijk dat je het kredietbedrag dat je extra nodig hebt, eerst rond hebt gekregen bij bijvoorbeeld een bank.  Dit is van toepassing op zowel startende als bestaande ondernemers.

 • Overname bestaande zakelijke kredieten

  De leningen van Qredits dienen hoofdzakelijk voor investeringen in bedrijfsactiviteiten. In sommige situaties kunnen wij echter ook bestaande verplichtingen (bankschuld, belasting, etc.) herfinancieren.

 • Wat is de minimale looptijd van een lening?

  De minimale looptijd van een lening is een jaar.

 • Kan mijn bv ook krediet aanvragen bij Qredits?

  Wij nemen uiteraard ook kredietaanvragen voor een BV in behandeling. Wij vragen in dat geval altijd om een volledige of gedeeltelijke privé borgstelling, afhankelijk van het aangevraagde krediet en de situatie, van de directeur en eventuele aandeelhouder(s).

 • Hoe snel kan ik over de lening beschikken?

  Qredits probeert je binnen enkele werkdagen na het gesprek met een bedrijfsadviseur duidelijkheid te geven. Bij goedkeuring worden de noodzakelijke akten opgemaakt en verstuurd. Na ontvangst van de getekende akten, wordt binnen 5 werkdagen het krediet op je zakelijke rekening overgemaakt.

 • BKR-codering

  Ja, je krijgt een positieve registratie bij het BKR op het moment dat je een krediet bij ons afsluit en persoonlijk aansprakelijk bent voor (een deel van) de lening.

 • Uitstel aflossing

  Ja, dat kan. Om te zorgen dat de kasstroom goed op gang komt is het niet ongebruikelijk de eerste maanden nog niet af te lossen maar alleen de rente te betalen. De termijn wordt samen met de adviseur in goed overleg vastgesteld maar een aantal maanden aflossingsvrij is niet ongebruikelijk.

 • Rentepercentage MKB-krediet

  We rekenen een rente van 8,75% per jaar voor het MKB-krediet. De rente staat vast gedurende de hele looptijd van de lening. Bij een verhoogd risico, kunnen we een opslag berekenen van 1%.

 • Rentepercentage bedrijfshypotheek

  We rekenen een rente van 7,75% per jaar voor het bedrijfshypotheek. De rente staat vast gedurende de hele looptijd van de lening. Bij een verhoogd risico, kunnen we een opslag berekenen van 1%.Hoe hoog de rente voor jou is, hangt af van de waarde van het onroerend goed en het risico dat wij aan de onderneming toerekenen.

 • Wanneer bedrijfskrediet

  Aanvragen van ondernemingen die de rechtsvorm eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of bv hebben, kunnen door Qredits in behandeling worden genomen voor een bedrijfskrediet. Aanvragen van ondernemingen met een buitenlandse rechtsvorm, zoals GmbH, Ltd. en SA worden niet in behandeling genomen.

 • BKR-codering

  Een BKR-codering betekent niet dat je bij voorbaat uitgesloten bent van een lening. Qredits beoordeelt dit per situatie.

 • Is het noodzakelijk eigen geld in te brengen?

  Nee, dit is niet per definitie noodzakelijk, maar afhankelijk van je ondernemingsplan en de beschrijving van het investeringsdoel. Wij zullen per aanvraag beoordelen in hoeverre het totale risico acceptabel is om zonder eigen inbreng te kunnen verstrekken. Eigen inbreng verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Uitgesloten branches

  Aanvragen die vallen onder de volgende branches neemt Qredits niet in behandeling.

  - Sexgerelateerde bedrijven en daaraan gerelateerde erotische branches
  - Cryptocurrency gerelateerde bedrijven
  - Coffeeshops
  - Geldwisselkantoren en/of pandjeshuizen
  - Drugsgerelateerde ondernemingen
  - Wapenhandel
  - Handelsbedrijven met importtransacties van en exporttransacties naar politiek en economisch instabiele landen

 • Schuldsanering (WSNP) en faillissement

  Heeft een aanvrager te maken met schuldsanering (WSNP) of faillissement, dan kan hij/zij eventueel een krediet aanvragen bij Qredits. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de schuldsanering of het faillissement succesvol zijn afgerond. Na een schuldsanering in de WSNP heeft u een zgn. schone lei verklaring ontvangen welke we op zullen vragen.

 • Lening buitenland

  Je komt in aanmerking voor een lening als het merendeel van de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Nederland en het bedrijf in Nederland is gevestigd.

 • Rekening courant krediet

  Je kan bij Qredits een Flexibel krediet aanvragen t/m € 25.000. Dit betekent dat je flexibel geld kan opnemen wanneer jij daar behoefte aan hebt. Je betaalt alleen 1,2% rente over het opgenomen bedrag en 0,25% beheerkosten over de kredietlimiet per kwartaal.

  Het Flexibel krediet kan ook worden aangevraagd in combinatie met één van onze andere financiële producten: een Microkrediet, MKB-krediet of een Bedrijfshypotheek.

 • Eigen inbreng lening

  In principe is er geen eigen inbreng nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits.

 • Financiert Qredits ook werkkapitaal?

  Je kan bij Qredits een Flexibel krediet aanvragen van € 5.000 t/m € 25.000. Dit betekent dat je flexibel geld kan opnemen wanneer jij daar behoefte aan hebt. En je betaalt alleen 1% rente over het opgenomen bedrag. De vaste beheerkosten bedragen 0,25% over de gehele kredietlimiet per kwartaal.
   
   
 • Vraagt Qredits om een borg?

  Qredits vraagt niet standaard om een borg. Afhankelijk van de totale risico inschatting van het ondernemingsplan kan de ondernemer gevraagd worden in hoeverre iemand voor de lening borg zou kunnen staan. Een borg verhoogt over het algemeen de kans op het verkrijgen van de financiering.

 • Onderpand

  Er is in veel gevallen geen onderpand nodig om in aanmerking te komen voor een lening bij Qredits. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de bedrijfsadviseur het wel noodzakelijk acht.

 • Aanvraag Qredits

  Voor het aanvragen van een krediet is het niet verplicht om een afwijzing te hebben van de bank. Wij adviseren in sommige situaties wel eerst een aanvraag bij een bank te doen.

 • Wat is de maximale looptijd van een lening?

  De maximale looptijd van een Microkrediet is 10 jaar. De maximale looptijd van een MKB-krediet verschilt per type lening en kan oplopen tot 20 jaar voor een bedrijfshypotheek. Qredits adviseert de looptijd vaak zo kort mogelijk te houden. De bedrijfsadviseur van Qredits zal dit samen met je bespreken.

 • Aflossingstermijn lening

  De aflossingstermijn wordt bepaald op basis van je persoonlijke situatie. Dit is dus maatwerk. Veelal is de looptijd gelijk aan de economische levensduur van het investeringsobject.

 • Welke aflossingsvormen worden er gehanteerd?

  Bij een Microkrediet hanteren wij de annuïteit aflossingsvorm. Met een annuïteit aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode blijven de maandlasten gelijk. In de loop van de tijd verandert de samenstelling van het bedrag: je betaalt dan steeds minder rente en lost elke maand steeds meer af. In overleg is een lineaire aflossing ook mogelijk. Deze laatste vorm komt bij het Microkrediet niet vaak voor. Met een annuïtaire aflosvorm blijft de maandtermijn namelijk altijd hetzelfde.

  Bij een MKB-krediet kan er gekozen worden tussen de annuïteit aflossing of de lineaire aflossing. Met een lineaire aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode daalt je schuld, betaal je minder rente en daalt dus automatisch je maandbedrag.
  Bij het Borgstellingskrediet geldt een lineair aflossingsvorm.

 • Wat is het verschil tussen annuiteit en lineair?

  Met een annuïteit aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode blijven de maandlasten gelijk. In de loop van de tijd verandert de samenstelling van het bedrag: je betaalt dan steeds minder rente en lost elke maand steeds meer af. Dus: annuïteit=gelijke maandlasten.


  Met een lineaire aflossing betaal je elke maand een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. Binnen de terugbetalingsperiode daalt je schuld, betaal je minder rente en daalt dus automatisch je maandbedrag. Dus: lineair = dalende maandlasten.

 • Keuze aflossingsvorm

  Bij een MKB-krediet kan er gekozen worden tussen de annuïteit aflossing of de lineaire aflossing. Met uitzondering van het Borgstellingskrediet.
  Bij een Microkrediet geldt de annuïteit aflossingsvorm. Uitzonderingen zijn mogelijk.

 • Incasso mislukt

  Je kunt het bedrag zelf overmaken. Het IBAN nummer dat je voor handmatige betalingen kunt gebruiken is NL64RABO0306367874 t.n.v. Qredits. Vermeld bij handmatige betalingen altijd je klantnummer!

  Qredits maakt ook gebruik van Tikkie waardoor u via een berichtje met iDEALkunt betalen. U kunt voor informatie altijd contact opnemen met de beheerafdeling van Qredits in Almelo via 0546-534010.

 • Waarom hanteert Qredits deze rente?

  Qredits is een stichting die geen winst wil maken. Dat is statutair ook zo vastgelegd. Het rentetarief dat wij op dit moment bieden is concurrerend met het tarief van de banken. We lopen over het algemeen wel meer risico dan de BankenWij financieren namelijk in alle branches en vragen bijv. niet om een minimum inleg van spaargeld.. Dit past bij Qredits, want we willen kansen bieden die anderen niet durven te bieden.

  De winst die we maken met onze stichting investeren we weer in ondernemend Nederland. Zo hebben we al twee jaar achter elkaar de rente op de kredieten met 1% verlaagd, maar bieden ook coaching en educatie voor persoonlijke ontwikkeling aan.

 • Wat doet Qredits?

  Qredits helpt ondernemers verder met een financiering tot € 250.000, coaching en tools.

 • Wie is Qredits?

  We zijn een onafhankelijke en private kredietverstrekker met betrouwbare partners, zoals onder andere EIB (European Investment Bank), Rabobank, ABNAMRO, ING, Triodosbank, Accenture en de Goudse Verzekeringen. Maar onze grootste partner is de overheid, we werken samen met het Ministerie van Economische en Sociale Zaken. Qredits is een stichting met een ANBI-status. We hebben namelijk geen winstoogmerk. 

 • Hoelang bestaat jullie bedrijf?

  In januari 2009 zijn wij gestart met Qredits, Vanaf dat moment konden ondernemers een krediet bij ons aanvragen.

 • Wat is jullie missie?

  Qredits biedt coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen. Qredits doet dat door een combinatie van tools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) ondernemers aan te bieden. 

 • Voor wie is Qredits?

  Qredits is er voor iedere startende of bestaande ondernemer in Nederland. Onze oplossingen zijn gericht op het opzetten van een nieuw bedrijf, maar ook op het uitbouwen van een bestaande onderneming.

 • Wat onderscheidt jullie van andere partijen?

  Wij onderscheiden ons o.a. op de manier waarop wij een kredietaanvraag beoordelen. Wij kijken meer naar de ondernemer en zijn of haar plan en minder naar zekerheden. Daarnaast bieden wij diverse tools aan zoals e-learnings, ondernemersplansjabloon, avondscholen, bootcamps. ,Ook persoonlijke coaching, om startende en bestaande ondernemers verder te helpen is hiervan een onderdeel. Qredits is een stichting en heeft geen winstoogmerk. We zijn er niet om winst te maken, maar om winst te laten maken. We willen namelijk dat onze ondernemers verder komen.

  Een van onze doelstellingen is om klanten snel en persoonlijk verder te helpen. In sommige situaties kun je namelijk binnen een week via een verkorte procedure een krediet ontvangen. Heb je minder haast en kom je mogelijk in aanmerking voor een krediet, dan komen we bij je langs voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast kunnen wij, gebruik makend van ons netwerk, klanten verbinden met interessante partijen.

 • Hoe kan ik bij jullie solliciteren?

  Wat leuk om te horen dat je bij ons wilt komen werken. Hier vind je onze vacatures!

 • Ik wil een klacht indienen. Waar kan ik terecht?

  Dat is vervelend om te horen. Hier vind je ons klachtenformulier.
  Onze collega van de betreffende afdeling zal dit dan oppakken.

 • Adviesgesprek lening

  Op het moment dat wij de belangrijkste stukken compleet hebben en positief zijn over je aanvraag dan volgt er altijd een afspraak met een bedrijfsadviseur bij jou in de regio.  De aanvraag moet je wel eerst even via onze website indienen. Wij nemen dan doorgaans binnen twee werkdagen contact met je op.

 • Is het adviesgesprek vrijblijvend?

  Ja, een adviesgesprek is geheel vrijblijvend.

 • Kan een adviesgesprek ook per telefoon?

  Nee, wij zullen als wij positief zijn over de aanvraag altijd een persoonlijk gesprek met de klant inplannen. In sommige situaties kunnen we gebruik maken van een verkorte procedure waarbij wij het gesprek met de klant op afstand (via een beeldgesprek) zullen doen.

 • Wat wordt er besproken tijdens een adviesgesprek?

  Tijdens het gesprek met de adviseur zullen we je plannen persoonlijk bespreken. De nadruk zal liggen op je ondernemerscompetenties,  je ondernemingsplan, de markt, de privé situatie en indien van toepassing je jaarcijfers.  Daarnaast kijken wij wat de beste financieringsoplossing is en zullen we de mogelijkheden van coaching met je bespreken. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen een verstandige beslissing nemen over de financiering die je aan wilt gaan.

 • Wat is jullie adres?

  Ons adres van het hoofdkantoor is Wierdensestraat 27, 7607 GE Almelo

 • Wat is jullie postadres?

  Ons postadres is Postbus 302, 7600 AH Almelo

 • Wat is het nummer van de helpdesk?

  Het nummer van de helpdesk is 0546-534010, op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur zijn we telefonisch bereikbaar. Mailen mag ook, stuur dan je e-mail naar [email protected]

 • Met welke banken werken jullie samen?

  Wij werken met alle banken samen. Maar het meest voorkomend zijn  samenwerkingen met de Rabobank, SNS Bank, ING bank, ABN AMRO bank en Triodos bank.

 • Boetevrij aflossen

  In geval van een Microkrediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 10% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in artikel 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

  In geval van een MKB-krediet is na het eerste jaar de mogelijkheid om jaarlijks 5% van de hoofdsom boetevrij af te lossen. Extra aflossen of ineens aflossen is onder voorwaarden ook mogelijk.. De hieraan verbonden voorwaarden staan in artikel 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet.

 • Kan ik een lening ook binnen één jaar aflossen?

  Extra aflossen of ineens aflossen van een Microkrediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in artikel 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden Microkrediet.

  Extra aflossen of ineens aflossen van een MKB-krediet binnen het eerste jaar is onder voorwaarden ook mogelijk. De hieraan verbonden voorwaarden staan in artikel 7 van de Algemene Kredietvoorwaarden MKB-krediet.

 • Voorwaarden overlijden contracthouder

  Het verstrekte krediet wordt niet kwijtgescholden. De nieuwe situatie zal dus afhangen van het testament van de contracthouder en zal overgaan op de erfgename.

 • Wanneer geld ontvangen

  Een complete aanvraag duurt ongeveer drie weken. In sommige situaties kan een klant in aanmerking komen voor een verkorte procedure waar je binnen een week over de lening kunt beschikken.

 • Voorwaarden arbeidsongeschiktheid

  De klant blijft persoonlijk aansprakelijk voor de lening. Wij zullen in deze situatie altijd een regeling met de klant proberen te treffen.

 • Krediet aanvraag

  Qredits verstrekt zakelijke leningen aan startende en bestaande ondernemers met een maximale kredietbehoefte van € 250.000.

 • Hoe gaat Qredits om met een combinatiefinanciering?

  In het geval van een combinatiefinanciering is het voor Qredits van belang dat de bancaire financiering eerst goedgekeurd is. Vervolgens kan je een aanvraag indienen bij Qredits. De aangevraagde bancaire financiering mag niet veel groter zijn dan € 250.000,-.

 • Verschil Flexibel, Micro- of MKB-krediet

  -    Een Flexibel krediet betreft een vrij opneembaar krediet tot een afgesproken kredietlimiet. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gedurende een bepaalde tijd hebt opgenomen. De rente is 1% per maand.
  -    Een Microkrediet is een lening met een vaste looptijd tussen de 1 en de 10 jaar van maximaal € 50.000,-. Je betaalt rente en aflossing.  De rente is 8,75%, deze betaal je over het openstaande obligo.
  -    Een MKB krediet is een lening met een vaste looptijd tussen de 1 en de 10 jaar (bedrijfshypotheek 20 jaar) tussen de € 50.000,- en € 250.000,-.  Je betaalt rente en aflossing. De rente is 7.75% of 8,75%, deze betaal je over het openstaande obligo.

 • Minimale lening Flexibel krediet

  Voor het Flexibel krediet kun je  minimaal € 5.000,- lenen.

 • Coaching

  Voor coaching kun je zelf kiezen als je een krediet bij Qredits afsluit. Het hangt af van je ondernemerskwaliteiten of de bedrijfsadviseur van Qredits begeleiding door een coach adviseert. Het doel van de bedrijfscoach is je te helpen om een succes te maken van je onderneming. Heb je zelf al een coach, dan kan de bedrijfsadviseur nagaan of deze voldoende begeleiding biedt. Coaching is dus niet verplicht maar meestal wel aan te raden.

 • Wat is een Flexibel krediet?

  Het Flexibel krediet is een krediet t/m € 25.000 dat flexibel kan worden opgenomen. Zo heb je altijd ruimte om in te spelen op jouw financiële behoefte.

 • Rente Flexibel krediet

  We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet. De vaste beheervergoeding is 0,25% per kwartaal.

 • Hoelang is de looptijd van het Flexibel krediet?

  De looptijd van het Flexibel krediet is tot 5 jaar.

 • Maximum bedrag Flexibel krediet

  Voor het Flexibel krediet kun je maximaal € 25.000 lenen. Wij kunnen flexibele kredieten aanbieden tussen de € 5.000,- en € 25.000,-, in staffels van € 5.000,-.

 • Kosten Flexibel krediet

  We vragen een rente van 1% per maand voor het Flexibel krediet. Dit wordt eens per kwartaal in rekening bij je gebracht. De rente staat vast gedurende de looptijd van het krediet.

  Daarnaast rekenen we kosten voor de screening van je documenten en de administratie. Als je al krediet bij ons hebt afgesloten, dan vragen we behandelkosten:

  Hoogte van de lening behandelkosten
  t/m € 5.000 € 275
  € 5.001 t/m € 15.000 € 400
  € 15.001 t/m € 25.000 € 550

  Voor het beheren van je Flexibel krediet vragen wij 0,25% van het limiet per kwartaal.

 • Identificeren

  We moeten iedereen identificeren die klant wil worden bij Qredits. Dit geldt ook voor de persoon die als medekredietnemer in het contract wordt opgenomen, zoals je partner of iemand die borg gaat staan.

  Door middel van een paspoort of ID-kaart kun je je identificeren bij Qredits. Wij vragen je een kopie van je paspoort of ID-kaart toe te sturen. Schrijf op deze kopie altijd dat het een kopie is die bedoeld is voor Qredits. Vermeld ook de datum. Het BSN kun je doorhalen als je wilt, deze hebben wij niet nodig.

  De overheid heeft trouwens een handige app waarmee je digitaal een kopie van je ID kunt maken voor instanties als Qredits. Handig voor als je de kopie wilt mailen.
  Zie de “KopieID”-app van de overheid in de App- of Playstore.

  Heb je een verblijfsvergunning? Dan vragen wij je een kopie van je verblijfsvergunning mee te sturen.

 • Combinatie Flexibel krediet

  Nee, je hoeft geen Microkrediet of MKB-krediet bij ons te hebben afgesloten, om een Flexibel krediet aan te vragen. Je kan eenvoudig een Flexibel krediet online aanvragen via onze website.

 • Flexibel krediet combineren

  Je kunt een Flexibel krediet combineren met een Microkrediet of MKB-krediet. Zolang het totaal geleende bedrag bij Qredits niet meer is dan € 250.000. Dit is inclusief het limiet van het Flexibel krediet (max. € 25.000). Over het totaalbedrag wordt dan vervolgens de behandelkosten via een staffel berekend.

 • Nieuwe tarief

  Qredits moet haar funding ook financieren. Qredits doet dit op verschillende momenten per jaar en kan op die manier bepalen welke rentemarge het maakt op de verstrekte leningen om de kosten van de stichting te dekken. Jaarlijks bekijkt Qredits of er mogelijkheden zijn om voor nieuwe klanten de rente te verlagen. Alle bestaande klanten maken het dus eigenlijk iedere keer mogelijk om richting de toekomst het financieren van het MKB en de groei hiervan mogelijk te maken.

 • Oversluiten nieuw rentetarief

  Het is helaas niet mogelijk je huidige lening bij Qredits over te sluiten n.a.v. deze renteverlaging. Je hebt getekend voor een vast rentepercentage gedurende de looptijd van je lening. Bij Qredits is het niet mogelijk om een lening over te sluiten.

Veelgestelde vragen